De Vlaamse Toezichtscommissie brengt het aantal gemeenten met een veiligheidsconsulent in kaart. Daaruit blijkt dat amper een kleine vijftig lokale besturen (op 308 gemeenten) iemand hebben aangesteld.

V-ICT-or, de Vlaamse ICT-organisatie, wijst op de verplichting van de aanstelling voor elke instantie die persoonsgegevens verwerkt, authentieke gegevensbronnen beheert, tussenkomt bij de mededeling van pesoonsgegevens of ondersteuning biedt bij gebruikers- en toegangsbeheer.

Beveiliging van persoonsgegevens is een heikel punt, vooral in kleinere gemeenten. De Vlaamse Toezichtscommissie wil dat met een veiligheidsconsulent en een veiligheidsplan verbeteren. Momenteel gaat dat via een sensibilisering, maar op termijn kan de commissie ook boetes opleggen.

De Vlaamse Toezichtscommissie brengt het aantal gemeenten met een veiligheidsconsulent in kaart. Daaruit blijkt dat amper een kleine vijftig lokale besturen (op 308 gemeenten) iemand hebben aangesteld.V-ICT-or, de Vlaamse ICT-organisatie, wijst op de verplichting van de aanstelling voor elke instantie die persoonsgegevens verwerkt, authentieke gegevensbronnen beheert, tussenkomt bij de mededeling van pesoonsgegevens of ondersteuning biedt bij gebruikers- en toegangsbeheer.Beveiliging van persoonsgegevens is een heikel punt, vooral in kleinere gemeenten. De Vlaamse Toezichtscommissie wil dat met een veiligheidsconsulent en een veiligheidsplan verbeteren. Momenteel gaat dat via een sensibilisering, maar op termijn kan de commissie ook boetes opleggen.