Op de vijfde Ministerial eGovernment Conference in Malmö lanceerde de EU ministers vorige week een nieuwe visie op e-government. De Europese ministers zien e-government als een essentiële stap om Europa meer concurrentievermogen te geven. E-government moet immers burgers en bedrijven een belangrijke kost- en tijdsbesparing opleveren.

De verklaring op de conferentie in Malmö draait rond drie belangrijke objectieven die men met alle lidstaten samen wil bereiken in de komende vijf jaar:- bedrijven en burgers vooruit helpen door e-government diensten die opgezet zijn op basis van wat de gebruikers nodig hebben en hen een betere toegang tot informatie bieden. De diensten moeten er ook voor zorgen dat burgers en bedrijven zich actief engageren in het politieke besluitvormingsproces.- mobiliteit faciliteren in de eengemaakte markt door naadloze e-government diensten voor het oprichten van bedrijven, studeren, werken, wonen en op pensioen zijn in Europa- de effectiviteit en efficiëntie van overheidsdiensten verhogen door de administratieve lasten te verlagen, de organisatorische processen van de administraties te verbeteren en IT te gebruiken om efficiënter met energie om te gaan bij de overheid.

Op de vijfde Ministerial eGovernment Conference in Malmö lanceerde de EU ministers vorige week een nieuwe visie op e-government. De Europese ministers zien e-government als een essentiële stap om Europa meer concurrentievermogen te geven. E-government moet immers burgers en bedrijven een belangrijke kost- en tijdsbesparing opleveren. De verklaring op de conferentie in Malmö draait rond drie belangrijke objectieven die men met alle lidstaten samen wil bereiken in de komende vijf jaar:- bedrijven en burgers vooruit helpen door e-government diensten die opgezet zijn op basis van wat de gebruikers nodig hebben en hen een betere toegang tot informatie bieden. De diensten moeten er ook voor zorgen dat burgers en bedrijven zich actief engageren in het politieke besluitvormingsproces.- mobiliteit faciliteren in de eengemaakte markt door naadloze e-government diensten voor het oprichten van bedrijven, studeren, werken, wonen en op pensioen zijn in Europa- de effectiviteit en efficiëntie van overheidsdiensten verhogen door de administratieve lasten te verlagen, de organisatorische processen van de administraties te verbeteren en IT te gebruiken om efficiënter met energie om te gaan bij de overheid.