Het nijpende tekort is het gevolg van het feit dat de economie snel aantrekt en organisaties een steeds groter belang hechten aan computernetwerken. Zestig procent van de ondervraagde organisaties gebruikt het netwerk om met klanten, leveranciers of partners te communiceren. Bijna 90 procent verwacht dat deze computernetwerken een nog groter belang krijgen. Van de ondervraagde bedrijven die het afgelopen jaar ICT-personeel hebben aangeworven, zegt 50 procent het moeilijk te vinden gekwalificeerde ICTers te vinden.Coks Stoffer, algemeen directeur van Cisco Nederland: "Als je kijkt naar wat Cisco 'advanced technologies' noemt, oplossingen op het gebied van beveiliging, IP-telefonie en mobiel werken, dan is de verwachting dat er in de periode van nu tot 2008 ruim 4.000 nieuwe banen op dit gebied ontstaan die moeten worden ingevuld." Cisco werkt al jaren aan een manier om dit gat (skills gap) te dichten door onderwijsinstellingen te voeden met kennis en tips over de wijze waarop ICT in het onderwijs kan worden gebruikt.

Het nijpende tekort is het gevolg van het feit dat de economie snel aantrekt en organisaties een steeds groter belang hechten aan computernetwerken. Zestig procent van de ondervraagde organisaties gebruikt het netwerk om met klanten, leveranciers of partners te communiceren. Bijna 90 procent verwacht dat deze computernetwerken een nog groter belang krijgen. Van de ondervraagde bedrijven die het afgelopen jaar ICT-personeel hebben aangeworven, zegt 50 procent het moeilijk te vinden gekwalificeerde ICTers te vinden.Coks Stoffer, algemeen directeur van Cisco Nederland: "Als je kijkt naar wat Cisco 'advanced technologies' noemt, oplossingen op het gebied van beveiliging, IP-telefonie en mobiel werken, dan is de verwachting dat er in de periode van nu tot 2008 ruim 4.000 nieuwe banen op dit gebied ontstaan die moeten worden ingevuld." Cisco werkt al jaren aan een manier om dit gat (skills gap) te dichten door onderwijsinstellingen te voeden met kennis en tips over de wijze waarop ICT in het onderwijs kan worden gebruikt.