Ceo John Porter toonde zich tijdens de voorstelling van de halfjaarresultaten tevreden over de financiële resultaten van het bedrijf, die volgens hem een rechtstreeks gevolg zijn van de goeie operationele activiteiten van Telenet. "Alles begint met een superieure verbinding", aldus Porter die duidelijk maakte dat het bedrijf dan ook zal blijven inzetten op snelheidsverhogingen. "Op middellange termijn denken we snelheden te kunnen aanbieden tot 1 Gbps download en 100 Mbps upload", zei ook Vincent Bruyneel, senior vice president strategy. Voor die snelheden rekent Telenet op EuroDocsis 3.1: een standaard waarop het netwerk van de kabeloperator zoetjesaan voorbereid wordt en die efficiënter gebruik maakt van het beschikbare spectrum. In theorie laat EuroDocsis 3.1 overigens nog veel hogere snelheden toe tot maar liefst 10 Gbps download en 1 Gbps upload.

Fijnmaziger netwerk

"We blijven vasthouden aan een jaarlijkse investering in het netwerk van 150 miljoen euro", zei ook uittredend cfo Renaat Berckmoes die nog tot september aan de slag blijft bij Telenet. Dat 'Pulsar'-netwerkproject loopt al sinds 2010 en heeft tot doel om het achterliggende glasvezelnetwerk dichter bij de huizen te brengen, wat snelheidsvoordelen moet opleveren. Op 5 jaar tijd moet Pulsar concreet een verdriedubbeling opleveren van de beschikbare bandbreedte per gezin. In 2010 werden op één internetknooppunt (een node) nog gemiddeld 1.400 huizen aangesloten. Ondertussen is dat aantal gedaald tot zo'n 650 huizen per node. Tegen 2015 moet dat al minder dan 500 zijn.

Mobiel blijft groeien

Exact een jaar na de introductie van de mobiele databundels King & Kong, is ook duidelijk dat mobiel een belangrijke poot van Telenet is. "We geloven sterk in de convergentie tussen fixed en mobile", zei ceo John Porter. In totaal klokte Telenet eind juni af op net geen 675.000 actieve klanten voor mobiele telefonie. Bovendien steeg in dat jaar de ARPU - de gemiddelde inkomsten per actieve mobiele klant - met 15% tot bijna 32 euro. Ook breedbandinternet blijft groeien. Eind juni telde Telenet 1.424.700 abonnees voor breedbandinternet. Dat wil zeggen dat binnen het afzetgebied van Telenet ondertussen bijna de helft van de huizen aangesloten is op het breedbandnetwerk van de Mechelse operator. "Gemiddeld surft een klant bij ons aan 43 Mbps. Daarmee scoren we beter dan de Europese richtlijn", zei Vincent Bruyneel nog.

Bedrijvenmarkt

Wat de bedrijvenmarkt betreft - dat is exclusief de kmo's - gingen de inkomsten er in het eerste half jaar wel met 3 procent op achteruit. "Een gevolg van een lagere installatieomzet", expliceerde Berckmoes, "maar zonder die eenmalige effecten gingen de b2b-cijfers er jaar-op-jaar wel met 4 procent op vooruit". Telenet heeft het over een mooie take-up van producten als ip vpn en iFiber en meer mobiele inkomsten.

Op naar 1 miljoen homespots

Tot slot nog een woordje over de uitrol van wifi in de modems van klanten. Eind juni waren er in totaal al 830.000 actieve wifi-homespots in het netwerk, oftewel 58% van de abonnees met breedbandinternet. Tegen het einde van het jaar hoopt Telenet dat aantal te zien doorgroeien tot 1 miljoen. Daarnaast blijft de strategie ook gehanteerd om zoveel mogelijk klanten te bekeren tot een triple play product met televisie, internet en vaste telefonie. Het aandeel Telenet-klanten dat een abonnement heeft op drie producten, steeg het afgelopen half jaar alvast verder door tot ongeveer 42%. "We blijven ons verder focussen op de resterende 27% van onze klanten die een abonnement heeft op slechts één product", aldus nog Bruyneel. Het vernieuwde aanbod met Whop en Whoppa ter vervanging van de 'Shakes' en 'Packs' illustreert dat voornemen.

Update 31-07

Telenet preciseert dat het wel degelijk de bedoeling is om op middellange termijn naar een uploadsnelheid van 100 Mbps te evolueren en niet naar 10 Mbps zoals aanvankelijk genoteerd.

Ceo John Porter toonde zich tijdens de voorstelling van de halfjaarresultaten tevreden over de financiële resultaten van het bedrijf, die volgens hem een rechtstreeks gevolg zijn van de goeie operationele activiteiten van Telenet. "Alles begint met een superieure verbinding", aldus Porter die duidelijk maakte dat het bedrijf dan ook zal blijven inzetten op snelheidsverhogingen. "Op middellange termijn denken we snelheden te kunnen aanbieden tot 1 Gbps download en 100 Mbps upload", zei ook Vincent Bruyneel, senior vice president strategy. Voor die snelheden rekent Telenet op EuroDocsis 3.1: een standaard waarop het netwerk van de kabeloperator zoetjesaan voorbereid wordt en die efficiënter gebruik maakt van het beschikbare spectrum. In theorie laat EuroDocsis 3.1 overigens nog veel hogere snelheden toe tot maar liefst 10 Gbps download en 1 Gbps upload. Fijnmaziger netwerk"We blijven vasthouden aan een jaarlijkse investering in het netwerk van 150 miljoen euro", zei ook uittredend cfo Renaat Berckmoes die nog tot september aan de slag blijft bij Telenet. Dat 'Pulsar'-netwerkproject loopt al sinds 2010 en heeft tot doel om het achterliggende glasvezelnetwerk dichter bij de huizen te brengen, wat snelheidsvoordelen moet opleveren. Op 5 jaar tijd moet Pulsar concreet een verdriedubbeling opleveren van de beschikbare bandbreedte per gezin. In 2010 werden op één internetknooppunt (een node) nog gemiddeld 1.400 huizen aangesloten. Ondertussen is dat aantal gedaald tot zo'n 650 huizen per node. Tegen 2015 moet dat al minder dan 500 zijn.Mobiel blijft groeienExact een jaar na de introductie van de mobiele databundels King & Kong, is ook duidelijk dat mobiel een belangrijke poot van Telenet is. "We geloven sterk in de convergentie tussen fixed en mobile", zei ceo John Porter. In totaal klokte Telenet eind juni af op net geen 675.000 actieve klanten voor mobiele telefonie. Bovendien steeg in dat jaar de ARPU - de gemiddelde inkomsten per actieve mobiele klant - met 15% tot bijna 32 euro. Ook breedbandinternet blijft groeien. Eind juni telde Telenet 1.424.700 abonnees voor breedbandinternet. Dat wil zeggen dat binnen het afzetgebied van Telenet ondertussen bijna de helft van de huizen aangesloten is op het breedbandnetwerk van de Mechelse operator. "Gemiddeld surft een klant bij ons aan 43 Mbps. Daarmee scoren we beter dan de Europese richtlijn", zei Vincent Bruyneel nog.BedrijvenmarktWat de bedrijvenmarkt betreft - dat is exclusief de kmo's - gingen de inkomsten er in het eerste half jaar wel met 3 procent op achteruit. "Een gevolg van een lagere installatieomzet", expliceerde Berckmoes, "maar zonder die eenmalige effecten gingen de b2b-cijfers er jaar-op-jaar wel met 4 procent op vooruit". Telenet heeft het over een mooie take-up van producten als ip vpn en iFiber en meer mobiele inkomsten. Op naar 1 miljoen homespotsTot slot nog een woordje over de uitrol van wifi in de modems van klanten. Eind juni waren er in totaal al 830.000 actieve wifi-homespots in het netwerk, oftewel 58% van de abonnees met breedbandinternet. Tegen het einde van het jaar hoopt Telenet dat aantal te zien doorgroeien tot 1 miljoen. Daarnaast blijft de strategie ook gehanteerd om zoveel mogelijk klanten te bekeren tot een triple play product met televisie, internet en vaste telefonie. Het aandeel Telenet-klanten dat een abonnement heeft op drie producten, steeg het afgelopen half jaar alvast verder door tot ongeveer 42%. "We blijven ons verder focussen op de resterende 27% van onze klanten die een abonnement heeft op slechts één product", aldus nog Bruyneel. Het vernieuwde aanbod met Whop en Whoppa ter vervanging van de 'Shakes' en 'Packs' illustreert dat voornemen.Update 31-07Telenet preciseert dat het wel degelijk de bedoeling is om op middellange termijn naar een uploadsnelheid van 100 Mbps te evolueren en niet naar 10 Mbps zoals aanvankelijk genoteerd.