Het telecombedrijf realiseerde een omzet van 644,8 miljoen euro, net niet evenveel als een jaar eerder. Dat is conform de verwachtingen van analisten. Telenet zag wel de aangepaste EBITDA-winst (dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) 2 procent dalen tot 328,5 miljoen euro. Dat is onder de verwachtingen. Door de hoge inflatie ziet Telenet de personeels- en netwerkexploitatiekosten stijgen.

Netto restte na het eerste kwartaal 160,4 miljoen euro: 43 procent meer dan een jaar eerder, met dank aan een beter financieel resultaat.

Telenet bevestigt de vooruitzichten, met in vergelijking met het eerste kwartaal een verbeterde trend van de groei van de opbrengsten en aangepaste EBITDA in de tweede jaarhelft. Telenet wil streng op de kosten letten en kondigde woensdag ook een tariefverhoging aan, die midden juni ingaat.

Het telecombedrijf realiseerde een omzet van 644,8 miljoen euro, net niet evenveel als een jaar eerder. Dat is conform de verwachtingen van analisten. Telenet zag wel de aangepaste EBITDA-winst (dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) 2 procent dalen tot 328,5 miljoen euro. Dat is onder de verwachtingen. Door de hoge inflatie ziet Telenet de personeels- en netwerkexploitatiekosten stijgen.Netto restte na het eerste kwartaal 160,4 miljoen euro: 43 procent meer dan een jaar eerder, met dank aan een beter financieel resultaat.Telenet bevestigt de vooruitzichten, met in vergelijking met het eerste kwartaal een verbeterde trend van de groei van de opbrengsten en aangepaste EBITDA in de tweede jaarhelft. Telenet wil streng op de kosten letten en kondigde woensdag ook een tariefverhoging aan, die midden juni ingaat.