Telenet stapte [in september al naar de Raad van State], maar startte onlangs ook een juridische procedure in Namen tegen de [verkoop van de acht Waalse kabelaars aan het consortium Ale-Brutélé]. Dat dossier heeft altijd een erg [politieke bijklank] gehad.De Naamse rechter geeft Telenet nu recht op inzage in de dossiers van de verkoop, zo staat te lezen in De Standaard. Zo nodig (bij onregelmatigheden) kan Telenet de transactie aanvechten. Het heeft daarvoor 15 dagen tijd na de inzage van de dossiers. Als de Mechelse operator een juridische procedure start, kan die er voor zorgen dat de geboorte van één grote Waalse concurrent - nu zijn de Waalse tegenspelers nog sterk versnipperd - op de lange baan wordt geschoven. Dat zou op zich al wat ademruimte geven aan Telenet, dat openlijk zoekt naar uitbreiding. Het bedrijf greep ook al naast een strategische samenwerking met de overblijvende Vlaamse kabelintercommunales. Heel recent nog werd het bedrijf weer [gelinkt aan UPC], dochter van het Amerikaanse Liberty Global.Verwacht wordt echter dat de Waalse kabelintercommunales tegen de beslissing van de Naamse rechter in beroep zullen gaan, waardoor ze zelf weer tijd winnen. Daarvoor hebben ze één maand de tijd. In de komende weken beslissen de raden van bestuur van de verschillende Waalse kabelaars alvast of ze instemmen met het bod van Ale-Brutélé. Eén van de acht, het Bergense Ideatel heeft zijn fiat al gegeven.

Telenet stapte [in september al naar de Raad van State], maar startte onlangs ook een juridische procedure in Namen tegen de [verkoop van de acht Waalse kabelaars aan het consortium Ale-Brutélé]. Dat dossier heeft altijd een erg [politieke bijklank] gehad.De Naamse rechter geeft Telenet nu recht op inzage in de dossiers van de verkoop, zo staat te lezen in De Standaard. Zo nodig (bij onregelmatigheden) kan Telenet de transactie aanvechten. Het heeft daarvoor 15 dagen tijd na de inzage van de dossiers. Als de Mechelse operator een juridische procedure start, kan die er voor zorgen dat de geboorte van één grote Waalse concurrent - nu zijn de Waalse tegenspelers nog sterk versnipperd - op de lange baan wordt geschoven. Dat zou op zich al wat ademruimte geven aan Telenet, dat openlijk zoekt naar uitbreiding. Het bedrijf greep ook al naast een strategische samenwerking met de overblijvende Vlaamse kabelintercommunales. Heel recent nog werd het bedrijf weer [gelinkt aan UPC], dochter van het Amerikaanse Liberty Global.Verwacht wordt echter dat de Waalse kabelintercommunales tegen de beslissing van de Naamse rechter in beroep zullen gaan, waardoor ze zelf weer tijd winnen. Daarvoor hebben ze één maand de tijd. In de komende weken beslissen de raden van bestuur van de verschillende Waalse kabelaars alvast of ze instemmen met het bod van Ale-Brutélé. Eén van de acht, het Bergense Ideatel heeft zijn fiat al gegeven.