Telindus kocht 25 % van de aandelen van a2z solutions in december 2003 om haar marktaanwezigheid in België uit te breiden naar het groeiende KMO-segment. Bij de overname kreeg Telindus tevens een koopoptie waarbij Telindus de resterende 75 % van de aandelen, in de handen van het management van a2z solutions, kon verwerven over een periode van vijf jaar. Na de uitoefening van een deel van deze koopoptie in februari 2005, bezat Telindus 50,1 % van de aandelen van a2z solutions.Vandaag hebben de partijen een overeenkomst ondertekend waarbij die 50,1 % aandelen teruggekocht worden door het management van a2z solutions.De prijs die Telindus ontvangt voor de aandelen bedraagt 600.000 euro, hetgeen iets meer is dan het bedrag dat Telindus voor deze aandelen betaalde. De bijdrage van a2z solutions in de geconsolideerde resultatenrekening 2004 van Telindus Group bedroeg 3 miljoen euro in omzet, met een licht operationeel verlies. De resultaten van a2z solutions zullen vanaf 1 mei 2005 niet meer geconsolideerd worden in de resultaten van Telindus Group NV.Volgens het persbericht van Telindus hebben Telindus en a2z solutions deze beslissing in onderling overleg genomen, vanwege de verschillen op het vlak van hun lange termijnvisie. Telindus wil namelijk vooral haar vertrouwde segment van grote en middelgrote blijven benaderen, zoals uitgeschreven in haar FLAGSHIP 2006-strategie, terwijl a2z solutions zich voornamelijk wil toeleggen op de KMO-markt.Telindus en a2z solutions sluiten verdere operationele samenwerkingsmogelijkheden in de toekomst niet uit.

Telindus kocht 25 % van de aandelen van a2z solutions in december 2003 om haar marktaanwezigheid in België uit te breiden naar het groeiende KMO-segment. Bij de overname kreeg Telindus tevens een koopoptie waarbij Telindus de resterende 75 % van de aandelen, in de handen van het management van a2z solutions, kon verwerven over een periode van vijf jaar. Na de uitoefening van een deel van deze koopoptie in februari 2005, bezat Telindus 50,1 % van de aandelen van a2z solutions.Vandaag hebben de partijen een overeenkomst ondertekend waarbij die 50,1 % aandelen teruggekocht worden door het management van a2z solutions.De prijs die Telindus ontvangt voor de aandelen bedraagt 600.000 euro, hetgeen iets meer is dan het bedrag dat Telindus voor deze aandelen betaalde. De bijdrage van a2z solutions in de geconsolideerde resultatenrekening 2004 van Telindus Group bedroeg 3 miljoen euro in omzet, met een licht operationeel verlies. De resultaten van a2z solutions zullen vanaf 1 mei 2005 niet meer geconsolideerd worden in de resultaten van Telindus Group NV.Volgens het persbericht van Telindus hebben Telindus en a2z solutions deze beslissing in onderling overleg genomen, vanwege de verschillen op het vlak van hun lange termijnvisie. Telindus wil namelijk vooral haar vertrouwde segment van grote en middelgrote blijven benaderen, zoals uitgeschreven in haar FLAGSHIP 2006-strategie, terwijl a2z solutions zich voornamelijk wil toeleggen op de KMO-markt.Telindus en a2z solutions sluiten verdere operationele samenwerkingsmogelijkheden in de toekomst niet uit.