Met een voorjaar waar kenniswerkers vooral van thuis uit werkten, en met een nieuwe golf die door Europa trekt, komen verschillende technologiebedrijven met hun bevindingen rond thuiswerk.

Volgens Cisco, dat 300 Belgen bevroeg, wil 84 procent van de Belgen volgend jaar kunnen kiezen of ze thuiswerken, en daarbij zelf de uren kunnen organiseren. 55 procent wil dezelfde autonomie als tijdens de lockdown.

Dat is een flinke verandering als je weet dat slechts vijf procent van de bevraagden voor de lockdown van thuis uit werkten. Maar de ervaring lijkt goed te zijn: 47 procent voelt meer vertrouwen van leidinggevenden en kan werk en privé beter combineren. 48 procent van de bevraagden bewoog meer en 56 procent wil in de toekomst minder verplaatsingen doen.

HP Inc deed een rondvraag bij duizend Belgen. Daar stelt zestig procent dat ze voortaan minstens één dag per week willen thuiswerken. 52 procent wil dat vaker doen. 29 procent geeft aan dat ze door het thuiswerk een betere balans tussen werk en privé hebben.

Als we dan toch terug naar kantoor willen, dan zegt 51 procent dat vooral te willen voor het sociaal contact. 48 procent geeft aan dat ze minder verbonden zijn met hun collega's, een resultaat dat onder alle generaties gelijkaardig ligt.

Technologie

Als verkoper van pc's, printers en randapparatuur benadrukt HP ook dat 70 procent van de respondenten aangeeft dat technologie noodzakelijk is om hun werk goed te kunnen doen. 58 procent zegt meer technologie te gebruiken dan voor de crisis.

Maar het thuiswerken moet ook ondersteund worden. Uit de antwoorden die HP kreeg, lezen we dat 54 procent verwacht dat de werkgever een laptop voorziet, 44 procent rekent ook op de randapparatuur zoals toetsenbord, muis of een headset, 42 procent rekent ook op de nodige software en printerfabrikant HP merkt ook op dat er bij 41 procent van de respondenten nood is aan een printer. Zo zegt 59 procent dat ze minstens wekelijks de thuisprinter gebruiken voor het werk.

Ook NTT deed een rondvraag, het zij met de focus op de technologie. Hier gaat het om 1.350 bevragingen wereldwijd. De enquête werd onder meer bij 40 mensen in België afgenomen en bij 50 mensen in Nederland.

NTT concludeert onder meer dat er nog heel wat werk aan de winkel is op vlak van technologische ondersteuning. Slechts 30,7 procent van de bedrijven wijzigde haar IT-beleid om medewerkers te helpen bij de nieuwe manier van werken. Wel heeft 43,3 procent nieuwe communicatie- en beveiligingstools ingezet. 46,4 procent heeft haar beveiligingsmogelijkheden versterkt.

Hoewel we niet willen twijfelen aan de correctheid van de cijfers, moeten we vanuit redactioneel standpunt wel de nuance maken dat dergelijke rondvragen van commerciële bedrijven vooral een indicatie zijn. Het zijn geen wetenschappelijke onderzoeken door onafhankelijke spelers. Zo staat het de initiatiefnemers vrij om bepaalde vragen op te nemen, of weg te laten uit de resultaten, en is het voor de hand liggend dat aanbieders van thuiswerktechnologie graag uitpakken met onderzoeken die zeggen dat er meer moet geïnvesteerd worden in thuiswerktechnologie.

Werkplekken

Het lijkt er op dat werknemers de omslag naar thuiswerk grotendeels willen behouden. De bevraging bij Cisco leert ons dat 70 procent zegt dat werknemers niet in dezelfde ruimte moeten zitten om samen te werken. 79 procent zou als CEO meer investeren in thuiswerktechnologie en 69 procent zegt dat bedrijven hun personeel thuis van dezelfde technologie moeten voorzien als op kantoor.

Het onderzoek van NTT merkt op dat dat thuiswerken ook een impact zal hebben op de kantoorruimte. 34,3 procent van de wereldwijd bevraagde topmanagers zegt te kijken naar het verminderen van de kantoorruimte. Al geeft 24 procent ook aan dat ze net meer ruimte willen creëren. Vermoedelijk om in veilige omstandigheden te kunnen werken.

Insight, dat ons ook resultaten van een eigen rondvraag bezorgde op basis van 250 werknemers in België, merkt op dat zeventig procent aangeeft dat hun bedrijf het beleid rond werken van op afstand zal aanpassen om thuiswerk meer mogelijk te maken.

Insight focust in haar onderzoek vooral op IT-uitgaven en merkt op dat budgetten niet zozeer worden geknipt, maar wel nauwer worden opgevolgd.

Met een voorjaar waar kenniswerkers vooral van thuis uit werkten, en met een nieuwe golf die door Europa trekt, komen verschillende technologiebedrijven met hun bevindingen rond thuiswerk.Volgens Cisco, dat 300 Belgen bevroeg, wil 84 procent van de Belgen volgend jaar kunnen kiezen of ze thuiswerken, en daarbij zelf de uren kunnen organiseren. 55 procent wil dezelfde autonomie als tijdens de lockdown.Dat is een flinke verandering als je weet dat slechts vijf procent van de bevraagden voor de lockdown van thuis uit werkten. Maar de ervaring lijkt goed te zijn: 47 procent voelt meer vertrouwen van leidinggevenden en kan werk en privé beter combineren. 48 procent van de bevraagden bewoog meer en 56 procent wil in de toekomst minder verplaatsingen doen.HP Inc deed een rondvraag bij duizend Belgen. Daar stelt zestig procent dat ze voortaan minstens één dag per week willen thuiswerken. 52 procent wil dat vaker doen. 29 procent geeft aan dat ze door het thuiswerk een betere balans tussen werk en privé hebben.Als we dan toch terug naar kantoor willen, dan zegt 51 procent dat vooral te willen voor het sociaal contact. 48 procent geeft aan dat ze minder verbonden zijn met hun collega's, een resultaat dat onder alle generaties gelijkaardig ligt.Als verkoper van pc's, printers en randapparatuur benadrukt HP ook dat 70 procent van de respondenten aangeeft dat technologie noodzakelijk is om hun werk goed te kunnen doen. 58 procent zegt meer technologie te gebruiken dan voor de crisis.Maar het thuiswerken moet ook ondersteund worden. Uit de antwoorden die HP kreeg, lezen we dat 54 procent verwacht dat de werkgever een laptop voorziet, 44 procent rekent ook op de randapparatuur zoals toetsenbord, muis of een headset, 42 procent rekent ook op de nodige software en printerfabrikant HP merkt ook op dat er bij 41 procent van de respondenten nood is aan een printer. Zo zegt 59 procent dat ze minstens wekelijks de thuisprinter gebruiken voor het werk.Ook NTT deed een rondvraag, het zij met de focus op de technologie. Hier gaat het om 1.350 bevragingen wereldwijd. De enquête werd onder meer bij 40 mensen in België afgenomen en bij 50 mensen in Nederland.NTT concludeert onder meer dat er nog heel wat werk aan de winkel is op vlak van technologische ondersteuning. Slechts 30,7 procent van de bedrijven wijzigde haar IT-beleid om medewerkers te helpen bij de nieuwe manier van werken. Wel heeft 43,3 procent nieuwe communicatie- en beveiligingstools ingezet. 46,4 procent heeft haar beveiligingsmogelijkheden versterkt.Het lijkt er op dat werknemers de omslag naar thuiswerk grotendeels willen behouden. De bevraging bij Cisco leert ons dat 70 procent zegt dat werknemers niet in dezelfde ruimte moeten zitten om samen te werken. 79 procent zou als CEO meer investeren in thuiswerktechnologie en 69 procent zegt dat bedrijven hun personeel thuis van dezelfde technologie moeten voorzien als op kantoor.Het onderzoek van NTT merkt op dat dat thuiswerken ook een impact zal hebben op de kantoorruimte. 34,3 procent van de wereldwijd bevraagde topmanagers zegt te kijken naar het verminderen van de kantoorruimte. Al geeft 24 procent ook aan dat ze net meer ruimte willen creëren. Vermoedelijk om in veilige omstandigheden te kunnen werken.Insight, dat ons ook resultaten van een eigen rondvraag bezorgde op basis van 250 werknemers in België, merkt op dat zeventig procent aangeeft dat hun bedrijf het beleid rond werken van op afstand zal aanpassen om thuiswerk meer mogelijk te maken.Insight focust in haar onderzoek vooral op IT-uitgaven en merkt op dat budgetten niet zozeer worden geknipt, maar wel nauwer worden opgevolgd.