Externe projecten verbeteren de dienstverlening aan de burger en de bedrijven. Interne projecten sleutelen aan de werking van de administratie. De eerste prijs (de Award van de Awards) ging naar het artsennetwerk BIAN uit Brugge.Lokale administratiesExtern: BIAN (Brugs Interactief Artsen Netwerk).BIAN, een realisatie van het universitair ziekenhuis Sint-Jan in Brugge, is een portaalsite die de behandelende artsen in staat stelt specifieke informatie over hun patiënten op te vragen, en dat op een volmaakt veilige manier.Intern: GIS West II van de provincie West-Vlaanderen. Deze databank met geografische gegevens brengt op één enkele plaats geactualiseerde gegevens bijeen zoals adressen, straten, percelen, enz., ten behoeve van de gemeentelijke en provinciale ambtenaren.Brussels GewestExtern en intern: de applicatie NOVA van de Directie Stedenbouw van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) maakt een snellere verwerking mogelijk van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, effectenstudies- en rapporten, enz. In totaal gaat om zo'n 6.000 dossiers per jaar.VlaanderenExtern: een nieuwe on-lineapplicatie voor het beheer van de studiebeursaanvragen vergemakkelijkt de follow-up van de dossiers en verkort de betalingstermijnen. Het hergebruik van de beschikbare gegevens beperkt het opvragen van gegevens bij de burgers tot het strikte minimum.Intern: het project 'E-regeren' organiseert op digitale wijze het volledige traject van een regeringsbeslissing, vanaf de redactie van een ontwerpnota, via het verzamelen van alle nodige adviezen tot en met het op de agenda plaatsen van de ministerraad.WalloniëExtern: het project JobPass heeft tot doel één enkel elektronisch en beveiligd loket te creëren dat de uitwisseling van informatie optimaliseert tussen de burgers en de verschillende diensten van Forem (de Waalse tegenhanger van de VDAB), en omgekeerd tussen Forem en zijn partners en het publiek.Intern: het project REGINE (Référentiel Environnemental pour une Gestion INtégrée des Entreprises) heeft tot doel om met behulp van intelligente formulieren het verzamelen van milieugegevens bij de ondernemingen te vereenvoudigen.Federale overheidExtern: het project 'Communit-e' van de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid heeft tot doel de verwerking te optimaliseren van de aanvragen voor prestaties die de gehandicapten via de gemeentebesturen indienen.Een speciale prijs van de jury is toegekend aan de website LaZembla.be gecreëerd door de jongeren van de gemeente Zemst.

Externe projecten verbeteren de dienstverlening aan de burger en de bedrijven. Interne projecten sleutelen aan de werking van de administratie. De eerste prijs (de Award van de Awards) ging naar het artsennetwerk BIAN uit Brugge.Lokale administratiesExtern: BIAN (Brugs Interactief Artsen Netwerk).BIAN, een realisatie van het universitair ziekenhuis Sint-Jan in Brugge, is een portaalsite die de behandelende artsen in staat stelt specifieke informatie over hun patiënten op te vragen, en dat op een volmaakt veilige manier.Intern: GIS West II van de provincie West-Vlaanderen. Deze databank met geografische gegevens brengt op één enkele plaats geactualiseerde gegevens bijeen zoals adressen, straten, percelen, enz., ten behoeve van de gemeentelijke en provinciale ambtenaren.Brussels GewestExtern en intern: de applicatie NOVA van de Directie Stedenbouw van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) maakt een snellere verwerking mogelijk van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, effectenstudies- en rapporten, enz. In totaal gaat om zo'n 6.000 dossiers per jaar.VlaanderenExtern: een nieuwe on-lineapplicatie voor het beheer van de studiebeursaanvragen vergemakkelijkt de follow-up van de dossiers en verkort de betalingstermijnen. Het hergebruik van de beschikbare gegevens beperkt het opvragen van gegevens bij de burgers tot het strikte minimum.Intern: het project 'E-regeren' organiseert op digitale wijze het volledige traject van een regeringsbeslissing, vanaf de redactie van een ontwerpnota, via het verzamelen van alle nodige adviezen tot en met het op de agenda plaatsen van de ministerraad.WalloniëExtern: het project JobPass heeft tot doel één enkel elektronisch en beveiligd loket te creëren dat de uitwisseling van informatie optimaliseert tussen de burgers en de verschillende diensten van Forem (de Waalse tegenhanger van de VDAB), en omgekeerd tussen Forem en zijn partners en het publiek.Intern: het project REGINE (Référentiel Environnemental pour une Gestion INtégrée des Entreprises) heeft tot doel om met behulp van intelligente formulieren het verzamelen van milieugegevens bij de ondernemingen te vereenvoudigen.Federale overheidExtern: het project 'Communit-e' van de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid heeft tot doel de verwerking te optimaliseren van de aanvragen voor prestaties die de gehandicapten via de gemeentebesturen indienen.Een speciale prijs van de jury is toegekend aan de website LaZembla.be gecreëerd door de jongeren van de gemeente Zemst.