"De kosten die gemaakt worden voor het onderhouden van de software voor de elektronische RSZ-aangifte, liggen tien procent lager door de beperkte regeringsactiviteit van de laatste maanden."

Dat zei Frank Robben, administrateur-generaal van de KSZ in de marge van de Twunch georganiseerd door Minister Van Quickenborne. "Een actieve regering zou wat meer rekening mogen houden met release management."

Robben doelt op het feit dat hij momenteel niet meer te maken krijgt met ongecoördineerde politieke beslissingen die allerlei aanpassingen aan de software vergen. "Versta me niet verkeerd: een regering moet besturen en dat vergt een permanente bijsturing van het beleid, bijvoorbeeld door bijdrageverminderingen toe te kennen om bepaalde doelgroepen zoals jongeren, langdurig werklozen of ouderen aan de slag te krijgen of te houden. Maar voor de vertaling van die beslissingen naar onze softwareprogramma's zouden release management afspraken moeten worden gemaakt."

"Traditioneel moeten we aanpassingen doorvoeren op zowat alle mogelijke momenten, wat telkens nieuwe testen vergt", klinkt het nog.

"Maar indien we met de overheid zouden kunnen afspreken dat er 4 releases per jaar zouden zijn, waarbij per release de aanpassingen worden doorgevoerd die voldoende definitief vaststaan, zou je flink kunnen besparen. Want dan gebeurt alles in één keer, hoeft er maar één keer worden getest, en gaan de kosten per definitie naar omlaag."

"De kosten die gemaakt worden voor het onderhouden van de software voor de elektronische RSZ-aangifte, liggen tien procent lager door de beperkte regeringsactiviteit van de laatste maanden." Dat zei Frank Robben, administrateur-generaal van de KSZ in de marge van de Twunch georganiseerd door Minister Van Quickenborne. "Een actieve regering zou wat meer rekening mogen houden met release management."Robben doelt op het feit dat hij momenteel niet meer te maken krijgt met ongecoördineerde politieke beslissingen die allerlei aanpassingen aan de software vergen. "Versta me niet verkeerd: een regering moet besturen en dat vergt een permanente bijsturing van het beleid, bijvoorbeeld door bijdrageverminderingen toe te kennen om bepaalde doelgroepen zoals jongeren, langdurig werklozen of ouderen aan de slag te krijgen of te houden. Maar voor de vertaling van die beslissingen naar onze softwareprogramma's zouden release management afspraken moeten worden gemaakt.""Traditioneel moeten we aanpassingen doorvoeren op zowat alle mogelijke momenten, wat telkens nieuwe testen vergt", klinkt het nog. "Maar indien we met de overheid zouden kunnen afspreken dat er 4 releases per jaar zouden zijn, waarbij per release de aanpassingen worden doorgevoerd die voldoende definitief vaststaan, zou je flink kunnen besparen. Want dan gebeurt alles in één keer, hoeft er maar één keer worden getest, en gaan de kosten per definitie naar omlaag."