Onlineonderwijs en onderwijstechnologie hebben de afgelopen maanden een grote vlucht genomen in China. Door de coronapandemie wordt net als in ons land veel op afstand gestudeerd. De markt voor onlineonderwijs zou in China vorig jaar met ruim een derde zijn gegroeid.

Slimme lesmaterialen

De onderwijstak van ByteDance heeft de naam Dali, wat vrij vertaald 'grote kracht' betekent. Dali werd vorig jaar opgericht en biedt over de hele breedte van het onderwijsveld leermethoden aan - van kleuteronderwijs tot volwasseneneducatie. Ook zet Dali in op slimme, geconnecteerde lesmaterialen.

De komende vier maanden wil ByteDance tienduizend onderwijsprofessionals zoals leerkrachten en les- en leerstofontwerpers aantrekken. Daarnaast mikt het bedrijf op de inlijving van zo'n drieduizend net afgestudeerden.

Onlineonderwijs en onderwijstechnologie hebben de afgelopen maanden een grote vlucht genomen in China. Door de coronapandemie wordt net als in ons land veel op afstand gestudeerd. De markt voor onlineonderwijs zou in China vorig jaar met ruim een derde zijn gegroeid.De onderwijstak van ByteDance heeft de naam Dali, wat vrij vertaald 'grote kracht' betekent. Dali werd vorig jaar opgericht en biedt over de hele breedte van het onderwijsveld leermethoden aan - van kleuteronderwijs tot volwasseneneducatie. Ook zet Dali in op slimme, geconnecteerde lesmaterialen.De komende vier maanden wil ByteDance tienduizend onderwijsprofessionals zoals leerkrachten en les- en leerstofontwerpers aantrekken. Daarnaast mikt het bedrijf op de inlijving van zo'n drieduizend net afgestudeerden.