Het is nu toch mogelijk om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Als de patiënt ten minste daar zijn toestemming voor geeft. De zorgverstrekkers zijn daarvoor eindelijk tot een akkoord gekomen.

Een paar weken geleden zag het er nochtans niet rooskleurig uit. De zorgverstrekkers zagen de elektronische uitwisseling van medische gegevens absoluut niet zitten. Nederland zei collectief 'neen' tegen het Elektronisch Patiëntendossier. De discussies duurden al meer dan tien jaar en eindigden uiteindelijk in een patstelling. Experts voorspelden chaos omdat er in al die tijd niet was geïnvesteerd in andere manieren van gegevensuitwisseling.

Ook de Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie (NPCF) maakte zich zorgen. Een goede uitwisseling van medische gegevens met de zorgverleners is immers essentieel om ook tot een goede zorg te komen.

Tweede kamer

De NPCF is nu met de zorgaanbieders tot een akkoord gekomen. Als de patiënt er toestemming voor geeft, kunnen medische gegevens straks veilig, betrouwbaar en elektronisch worden uitgewisseld. Ze zorgaanbieders en de NPCF hebben dan ook een brief gestuurd naar de Tweede kamer waarin ze duidelijk maken dat ze tot een akkoord zijn gekomen over een definitieve doorstart van de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt.

Het is de bedoeling dat zorgaanbieders zich aansluiten bij dat Landelijk Schakelpunt vooraleer elektronische gegevens kunnen worden uitgewisseld. Zo wordt de onderlinge afstemming tussen zorgverleners verder verbeterd en worden de gevolgen van fouten bij de overdracht beperkt. Patiënten moeten bovendien expliciet hun toestemming geven vooraleer hun medische gegevens kunnen worden uitgewisseld. Dat was dan weer een voorwaarde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Inzagerecht

Groot discussiepunt was ook het inzagerecht van patiënten. De NPCF heeft er altijd een punt van gemaakt dat patiënten de mogelijkheid moeten hebben om hun eigen medische gegevens elektronisch in te zien. Dat deel is nog niet rond.

De NPCF start wel op 1 januari met een proefproject met als doel aan het einde van de rit patiënten inzage en zeggenschap over het eigen dossier te geven. Met dit project zou iedereen straks toegang krijgen tot een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD). Zo zouden patiënten niet meer afhankelijk zijn van de artsen om toegang te krijgen tot hun eigen medische gegevens.

Het is nu toch mogelijk om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Als de patiënt ten minste daar zijn toestemming voor geeft. De zorgverstrekkers zijn daarvoor eindelijk tot een akkoord gekomen.Een paar weken geleden zag het er nochtans niet rooskleurig uit. De zorgverstrekkers zagen de elektronische uitwisseling van medische gegevens absoluut niet zitten. Nederland zei collectief 'neen' tegen het Elektronisch Patiëntendossier. De discussies duurden al meer dan tien jaar en eindigden uiteindelijk in een patstelling. Experts voorspelden chaos omdat er in al die tijd niet was geïnvesteerd in andere manieren van gegevensuitwisseling.Ook de Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie (NPCF) maakte zich zorgen. Een goede uitwisseling van medische gegevens met de zorgverleners is immers essentieel om ook tot een goede zorg te komen.Tweede kamerDe NPCF is nu met de zorgaanbieders tot een akkoord gekomen. Als de patiënt er toestemming voor geeft, kunnen medische gegevens straks veilig, betrouwbaar en elektronisch worden uitgewisseld. Ze zorgaanbieders en de NPCF hebben dan ook een brief gestuurd naar de Tweede kamer waarin ze duidelijk maken dat ze tot een akkoord zijn gekomen over een definitieve doorstart van de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt.Het is de bedoeling dat zorgaanbieders zich aansluiten bij dat Landelijk Schakelpunt vooraleer elektronische gegevens kunnen worden uitgewisseld. Zo wordt de onderlinge afstemming tussen zorgverleners verder verbeterd en worden de gevolgen van fouten bij de overdracht beperkt. Patiënten moeten bovendien expliciet hun toestemming geven vooraleer hun medische gegevens kunnen worden uitgewisseld. Dat was dan weer een voorwaarde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.InzagerechtGroot discussiepunt was ook het inzagerecht van patiënten. De NPCF heeft er altijd een punt van gemaakt dat patiënten de mogelijkheid moeten hebben om hun eigen medische gegevens elektronisch in te zien. Dat deel is nog niet rond. De NPCF start wel op 1 januari met een proefproject met als doel aan het einde van de rit patiënten inzage en zeggenschap over het eigen dossier te geven. Met dit project zou iedereen straks toegang krijgen tot een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD). Zo zouden patiënten niet meer afhankelijk zijn van de artsen om toegang te krijgen tot hun eigen medische gegevens.