{Dit blijkt uit het rapport 'Open source en it-strategie' van marktmonitor Giarte. Dat rapport is opgesteld in opdracht van Novell, IBM en de door Novell overgenomen Linux-distributeur Suse. De onderzoeker heeft in maart dit jaar 128 ict-beslissers en -beïnvloeders bij grote Nederlandse ondernemingen ondervraagd. 80 procent van deze mensen is cio of behoort tot het hoger it-management. Tweederde van de ondernemingen heeft meer dan duizend werknemers.Uit het onderzoek blijkt dat open source-software op steeds grotere schaal wordt gebruikt, maar dan binnen specifieke sectoren. "Open source is bij uitstek het domein van de server", meldt het rapport. Hierbij gaat het veelal om zowel besturingssystemen als applicaties voor servers. Dat geheel vormt de ict-infrastructuur die volgens de ondervraagden steeds meer omvat: naast applicaties ook beveiliging en ondersteuning van mobiliteit.De infrastructuur verschuift door toenemende standaardisatie, veelal uit de facto standaarden, echter ook naar een algemeen gebruiksgoed (commodity). Gebruikers willen dus lagere kosten daarvoor. Dit staat haaks op de toenemende complexiteit van software en de hogere licentiekosten van reguliere softwareleveranciers. Bijna tweederde van de ondervraagden meent dan ook dat vaste, vooruitbetaalde softwarelicenties niet van deze tijd zijn. Zij zien meer in nieuwe licentiemodellen waarbij gefactureerd wordt naar bijvoorbeeld ict-gebruik.Giarte signaleert ook een oprukken van open source naar zware servers, maar merkt op dat de interesse voor Linux op het mainframe beperkt is. Verder staat de ontwikkeling van open source enterprise-applicaties nog in de kinderschoenen, aldus het onderzoeksbureau. Het voorspelt een volgende acceptatiegolf voor open source op de desktop. Het gebruik is daar nu nog marginaal, maar veel bedrijven overwegen dit serieus, aldus de marktmeter. "De impact van open source op andere toepassingsgebieden zal vooralsnog niet groot zijn", relativeert het rapport weer.Giarte-directeur Marco Gianotten en Novell-directeur Nederland Rajesh Singh spreken van een imagoverandering voor open source: het draait niet langer alleen om het ideologische debat. Totale eigendomskosten van software, maar ook de dreiging van insluiting (lock-in) door een leverancier doen gebruikers open source overwegen. Linux neemt daarbij het voortouw, mede vanwege de naamsbekendheid.

{Dit blijkt uit het rapport 'Open source en it-strategie' van marktmonitor Giarte. Dat rapport is opgesteld in opdracht van Novell, IBM en de door Novell overgenomen Linux-distributeur Suse. De onderzoeker heeft in maart dit jaar 128 ict-beslissers en -beïnvloeders bij grote Nederlandse ondernemingen ondervraagd. 80 procent van deze mensen is cio of behoort tot het hoger it-management. Tweederde van de ondernemingen heeft meer dan duizend werknemers.Uit het onderzoek blijkt dat open source-software op steeds grotere schaal wordt gebruikt, maar dan binnen specifieke sectoren. "Open source is bij uitstek het domein van de server", meldt het rapport. Hierbij gaat het veelal om zowel besturingssystemen als applicaties voor servers. Dat geheel vormt de ict-infrastructuur die volgens de ondervraagden steeds meer omvat: naast applicaties ook beveiliging en ondersteuning van mobiliteit.De infrastructuur verschuift door toenemende standaardisatie, veelal uit de facto standaarden, echter ook naar een algemeen gebruiksgoed (commodity). Gebruikers willen dus lagere kosten daarvoor. Dit staat haaks op de toenemende complexiteit van software en de hogere licentiekosten van reguliere softwareleveranciers. Bijna tweederde van de ondervraagden meent dan ook dat vaste, vooruitbetaalde softwarelicenties niet van deze tijd zijn. Zij zien meer in nieuwe licentiemodellen waarbij gefactureerd wordt naar bijvoorbeeld ict-gebruik.Giarte signaleert ook een oprukken van open source naar zware servers, maar merkt op dat de interesse voor Linux op het mainframe beperkt is. Verder staat de ontwikkeling van open source enterprise-applicaties nog in de kinderschoenen, aldus het onderzoeksbureau. Het voorspelt een volgende acceptatiegolf voor open source op de desktop. Het gebruik is daar nu nog marginaal, maar veel bedrijven overwegen dit serieus, aldus de marktmeter. "De impact van open source op andere toepassingsgebieden zal vooralsnog niet groot zijn", relativeert het rapport weer.Giarte-directeur Marco Gianotten en Novell-directeur Nederland Rajesh Singh spreken van een imagoverandering voor open source: het draait niet langer alleen om het ideologische debat. Totale eigendomskosten van software, maar ook de dreiging van insluiting (lock-in) door een leverancier doen gebruikers open source overwegen. Linux neemt daarbij het voortouw, mede vanwege de naamsbekendheid.