De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, dat het dataverkeer van de Vlaamse overheid in het oog houdt, is begonnen aan de selectie van haar leden.

Op 9 juli 2008 keurde het Vlaams Parlement het decreet rond het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer goed. Dat goot de engagementen van de Vlaamse overheid in een resolutie om burgers maar een keer naar bepaalde gegevens te vragen (het 'MAGDA'-principe: 'Vraag niet als overheid wat je al weet'). Zo werden de basisprincipes van het Vlaamse elektronische bestuurlijke gegevensverkeer uiteengezet, gestreefd naar de oprichting van een MAGDA-samenwerkingsverband tussen overheidsdiensten en de daarmee samenhangende privacyvereisten.

Precies voor dat laatste werd voorzien in de oprichting van een 'Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer'. Die moet advies verlenen rond privacykwesties, machtigingen uitvaardigen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens door overheidsinstanties en over zijn activiteiten verslag uitbrengen in het Vlaams Parlement.

Die commissie is in volle oprichting en nu dus op zoek naar leden. Het zal 6 leden aanwijzen en 6 plaatsvervangers. 3 leden ervan, waaronder de voorzitter, en 3 plaatsvervangers, zullen -worden gerekruteerd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de zogenoemde 'Privacycommisie'). 3 andere leden (en plaatsvervangers) worden publiek gerekruteerd. Dat moeten een jurist zijn, een informaticus en iemand die ervaring kan voorleggen in het beheer van persoonsgegevens.

Kandidaten kunnen voor meer informatie terecht bij [Nico Vannieuwenhuyse] van het Vlaams Parlement.

De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, dat het dataverkeer van de Vlaamse overheid in het oog houdt, is begonnen aan de selectie van haar leden. Op 9 juli 2008 keurde het Vlaams Parlement het decreet rond het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer goed. Dat goot de engagementen van de Vlaamse overheid in een resolutie om burgers maar een keer naar bepaalde gegevens te vragen (het 'MAGDA'-principe: 'Vraag niet als overheid wat je al weet'). Zo werden de basisprincipes van het Vlaamse elektronische bestuurlijke gegevensverkeer uiteengezet, gestreefd naar de oprichting van een MAGDA-samenwerkingsverband tussen overheidsdiensten en de daarmee samenhangende privacyvereisten. Precies voor dat laatste werd voorzien in de oprichting van een 'Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer'. Die moet advies verlenen rond privacykwesties, machtigingen uitvaardigen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens door overheidsinstanties en over zijn activiteiten verslag uitbrengen in het Vlaams Parlement. Die commissie is in volle oprichting en nu dus op zoek naar leden. Het zal 6 leden aanwijzen en 6 plaatsvervangers. 3 leden ervan, waaronder de voorzitter, en 3 plaatsvervangers, zullen -worden gerekruteerd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de zogenoemde 'Privacycommisie'). 3 andere leden (en plaatsvervangers) worden publiek gerekruteerd. Dat moeten een jurist zijn, een informaticus en iemand die ervaring kan voorleggen in het beheer van persoonsgegevens. Kandidaten kunnen voor meer informatie terecht bij [Nico Vannieuwenhuyse] van het Vlaams Parlement.