Er komt schot in het dossier van de digitalisering van het wetenschappelijke en culturele patrimonium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI). De shortlist is intussen bekend.

Om het wetenschappelijke en culturele patrimonium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) te digitaliseren, besloot de federale regering in april om een beroep te doen op de formule van een PPP (Publiek-Privaat Partnerschap), dat langs openbare zijde geleid wordt door het Kabinet Laruelle en de POD Wetenschapsbeleid.

Ter opfrissing: het bewuste PPP moet "een coherent digitaliseringproject voorzien, en rekening houden met de reeds uitgevoerde digitaliseringactiviteiten bij openbare overheden. Het partnership moet de digitaliseringoperaties uitvoeren, het gedigitaliseerde patrimonium bewaren en valoriseren, en de uitvoering van het project financieren.

Deze zomer hadden er zich 5 kandidaten opgegeven. Twee ervan werden geselecteerd voor de shortlist, namelijk Belgacom-IBM en Atos Origin-Sun.

Volgende stap is de afwerking van het gedetailleerde lastenboek, begin volgend jaar. Dat lastenboek zou tegen eind februari gepubliceerd kunnen worden. De opstelling ervan is in handen van een ander consortium dat zal optreden als consultant.

Onder leiding van Deloitte zijn er nog andere deelnemers, zoals Multitel, Technocité (beide uit Bergen), IBBT (Gent) en het adviesbureau CMS DeBacker (Brussel).

Er komt schot in het dossier van de digitalisering van het wetenschappelijke en culturele patrimonium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI). De shortlist is intussen bekend. Om het wetenschappelijke en culturele patrimonium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) te digitaliseren, besloot de federale regering in april om een beroep te doen op de formule van een PPP (Publiek-Privaat Partnerschap), dat langs openbare zijde geleid wordt door het Kabinet Laruelle en de POD Wetenschapsbeleid. Ter opfrissing: het bewuste PPP moet "een coherent digitaliseringproject voorzien, en rekening houden met de reeds uitgevoerde digitaliseringactiviteiten bij openbare overheden. Het partnership moet de digitaliseringoperaties uitvoeren, het gedigitaliseerde patrimonium bewaren en valoriseren, en de uitvoering van het project financieren. Deze zomer hadden er zich 5 kandidaten opgegeven. Twee ervan werden geselecteerd voor de shortlist, namelijk Belgacom-IBM en Atos Origin-Sun. Volgende stap is de afwerking van het gedetailleerde lastenboek, begin volgend jaar. Dat lastenboek zou tegen eind februari gepubliceerd kunnen worden. De opstelling ervan is in handen van een ander consortium dat zal optreden als consultant. Onder leiding van Deloitte zijn er nog andere deelnemers, zoals Multitel, Technocité (beide uit Bergen), IBBT (Gent) en het adviesbureau CMS DeBacker (Brussel).