De Silverboard-app is verkrijgbaar in Apple's App Store. Die bevat alle studieboeken van de uitgeverijen Plantyn en die Keure.

Met deze iPad-app kunnen leerlingen hun schoolboeken in digitale vorm raadplegen, zowel online als offline. De e-boeken gaan gepaard met links, geluid en bewegend beelden, en studenten kunnen er markeringen en aantekeningen in aanbrengen.

De app wordt na de kerstvakantie ingezet. In eerste instantie zullen de scholen die deelnemen aan het TableX-pilootproject van Uitgeverij Plantyn er gebruik van maken. Het betreft 30 scholen, zowel uit het basisonderwijs als het secundair en het hoger onderwijs. Ongeveer de helft daarvan werkt met iPads.

In het begin van 2013 wordt de applicatie ook beschikbaar gemaakt voor Android- en Windows-gebruikers.

De Silverboard-app is verkrijgbaar in Apple's App Store. Die bevat alle studieboeken van de uitgeverijen Plantyn en die Keure. Met deze iPad-app kunnen leerlingen hun schoolboeken in digitale vorm raadplegen, zowel online als offline. De e-boeken gaan gepaard met links, geluid en bewegend beelden, en studenten kunnen er markeringen en aantekeningen in aanbrengen. De app wordt na de kerstvakantie ingezet. In eerste instantie zullen de scholen die deelnemen aan het TableX-pilootproject van Uitgeverij Plantyn er gebruik van maken. Het betreft 30 scholen, zowel uit het basisonderwijs als het secundair en het hoger onderwijs. Ongeveer de helft daarvan werkt met iPads. In het begin van 2013 wordt de applicatie ook beschikbaar gemaakt voor Android- en Windows-gebruikers.