De patentdeal die Twitter met IBM sloot blijkt de microblogdienst 36 miljoen dollar te kosten. Ook IBM zelf wees het bedrijf op een schending van zijn patenten.

Twitter sloot begin dit jaar een deal met IBM voor de overname van zo'n negenhonderd patenten voor een toen onbekend bedrag. Toen al was het duidelijk dat die patentenportefeuille vooral moest dienen om het bedrijf te beschermen tegen rechtszaken.

Maar uit beursdocumenten van IBM blijkt nu dat Twitter 36 miljoen dollar betaalde voor de patenten van Big Blue. In die documenten zegt Twitter zelf dat het momenteel betrokken is bij een aantal rechtszaken en dat toenemende concurrentie er voor zal zorgen dat dit nog zal oplopen.

Die rechtszaken hadden ook van IBM zelf kunnen komen. Zo schrijft Bloomberg dat het bedrijf Twitter er op wees dat het minstens drie patenten van de IT-gigant schond. Een geschil dat dus is afgekocht met de aankoop van innovatiepapier ter waarde van 36 miljoen dollar.

De patentdeal die Twitter met IBM sloot blijkt de microblogdienst 36 miljoen dollar te kosten. Ook IBM zelf wees het bedrijf op een schending van zijn patenten. Twitter sloot begin dit jaar een deal met IBM voor de overname van zo'n negenhonderd patenten voor een toen onbekend bedrag. Toen al was het duidelijk dat die patentenportefeuille vooral moest dienen om het bedrijf te beschermen tegen rechtszaken. Maar uit beursdocumenten van IBM blijkt nu dat Twitter 36 miljoen dollar betaalde voor de patenten van Big Blue. In die documenten zegt Twitter zelf dat het momenteel betrokken is bij een aantal rechtszaken en dat toenemende concurrentie er voor zal zorgen dat dit nog zal oplopen. Die rechtszaken hadden ook van IBM zelf kunnen komen. Zo schrijft Bloomberg dat het bedrijf Twitter er op wees dat het minstens drie patenten van de IT-gigant schond. Een geschil dat dus is afgekocht met de aankoop van innovatiepapier ter waarde van 36 miljoen dollar.