Zoals u elders op onze site kan lezen werd een bedrijf in Arizona dat kredietkaartbetalingen verwerkt, het slachtoffer van een hacking-aanval waardoor ruim veertig miljoen kredietkaarthouders potentieel het slachtoffer kunnen worden van fraude.De Belgische informatiebeveiligingsspecialist Ubizen werd als externe partij aangezocht door MasterCard om een zogeheten 'forensics'-onderzoek uit te voeren aangaande de oorzaak en de reikwijdte van de gegevensdiefstal bij de betrokken onderneming. Ubizen beschikt in de Verenigde staten over vijf experts in dergelijke misdaden, waarvan er zich nu twee op de plaats van de misdrijf bevinden. "Toen het incident werd vastgesteld, heeft MasterCard op ons beroep gedaan om naar Arizona te gaan en bij het gehakte bedrijf te analyseren wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Met deze analyse moeten we kunnen vaststellen welke systemen zijn getroffen, hoeveel kaarten aan fraude onderhevig kunnen zijn en wie de hacker is geweest," aldus Bart Vansevenant, woordvoerder van Ubizen. De resultaten van de analyse, die een week kan duren, worden vervolgens meegedeeld aan de FBI. Tot dusver zou de identiteit van de hacker nog niet bekend zijn. "Voor de blootgestelde kaarten is er slechts één oplossing : zonder meer vervangen. Dat is uiteraard een dure zaak voor de banken," verklaart Vansevenant. Volgens Radio 1 deze ochtend zou slechts één Belgische klant betrokken zijn.Dat Ubizen werd gekozen voor de externe analyse van dit incident schijnt erop te wijzen dat de Leuvense firma niet betrokken was bij de beveiliging (audits, proactieve controles) van het gehackte bedrijf, aangezien er dan sprake zou zijn van belangenconflicten. Deze affaire bezorgt Ubizen dus voorlopig enkel positieve reclame.

Zoals u elders op onze site kan lezen werd een bedrijf in Arizona dat kredietkaartbetalingen verwerkt, het slachtoffer van een hacking-aanval waardoor ruim veertig miljoen kredietkaarthouders potentieel het slachtoffer kunnen worden van fraude.De Belgische informatiebeveiligingsspecialist Ubizen werd als externe partij aangezocht door MasterCard om een zogeheten 'forensics'-onderzoek uit te voeren aangaande de oorzaak en de reikwijdte van de gegevensdiefstal bij de betrokken onderneming. Ubizen beschikt in de Verenigde staten over vijf experts in dergelijke misdaden, waarvan er zich nu twee op de plaats van de misdrijf bevinden. "Toen het incident werd vastgesteld, heeft MasterCard op ons beroep gedaan om naar Arizona te gaan en bij het gehakte bedrijf te analyseren wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Met deze analyse moeten we kunnen vaststellen welke systemen zijn getroffen, hoeveel kaarten aan fraude onderhevig kunnen zijn en wie de hacker is geweest," aldus Bart Vansevenant, woordvoerder van Ubizen. De resultaten van de analyse, die een week kan duren, worden vervolgens meegedeeld aan de FBI. Tot dusver zou de identiteit van de hacker nog niet bekend zijn. "Voor de blootgestelde kaarten is er slechts één oplossing : zonder meer vervangen. Dat is uiteraard een dure zaak voor de banken," verklaart Vansevenant. Volgens Radio 1 deze ochtend zou slechts één Belgische klant betrokken zijn.Dat Ubizen werd gekozen voor de externe analyse van dit incident schijnt erop te wijzen dat de Leuvense firma niet betrokken was bij de beveiliging (audits, proactieve controles) van het gehackte bedrijf, aangezien er dan sprake zou zijn van belangenconflicten. Deze affaire bezorgt Ubizen dus voorlopig enkel positieve reclame.