Het voorstel van Icann om honderden nieuwe internetachtervoegsels toe te laten, wordt teruggefloten door de Amerikaanse overheid. Het plan zou de consument niet ten goede komen, en de concurrentie bemoeilijken.

Icann, de instantie die wereldwijd het domeinnaamsysteem beheert, besloot in juni om de regels voor het toekennen van nieuwe top level domeinnamen (TLD's) te versoepelen. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk worden om een merknaam als suffix te gebruiken, of om niet-commerciële organisaties van een internetachtervoegsel te voorzien. De Vlaamse overheid toonde zich meteen geïnteresseerd, en maakt zich klaar om een dossier in te dienen voor een .vla-achtervoegsel.

Vorige week kreeg Icann echter tegenkanting uit onverwachte hoek. Waarnemend adjunct-minister Meredith Baker van de 'National Telecommunications and Information Administration' (NTIA, het Amerikaanse ministerie van Telecom en Informatisering), schreef in een open brief gericht aan Icann dat het helemaal niet duidelijk is of de baten opwegen tegen de kosten.

Vóór dat er nieuwe domeinextensies worden toegewezen, moet de veiligheid en de stabiliteit van het adresseringssysteem op het internet gegarandeerd worden, stelt Baker. "Icann moet eerst maar eens onderzoeken of de uitbaters van al die nieuwe domeinnamen niet te machtig kunnen worden, waardoor ze de prijzen zouden kunnen laten stijgen."

Heel wat bedrijven vrezen alvast dat ze diep in de beugel zullen mogen tasten om hun merknamen veilig te stellen wanneer Icann zijn plannen doorzet. Grote spelers kopen vaak een hele resem internetadressen waarin hun naam -of een afgeleide van hun naam- voorkomt, om fraude en misbruik tegen te gaan. Zij gaan nog een stapje verder dan Baker en roepen Icann op om af te zien van de uitbreiding, of om de plannen op zijn minst uit te stellen.

De NTIA spreekt ook zijn bezorgdheid uit over het feit dat Icann tal van controversiële domeinextensies (zoals .sex) wil tegenhouden. Baker: "De organisatie zou zich beter bezighouden met de technische kant van het verhaal, en niet met morele beslommeringen die door de overheid kunnen worden aangepakt."

Strikt gezien kan of mag de VS de manier van werken bij Icann niet beïnvloeden. De organisatie werd opgericht als een onafhankelijke speler, die zelf zijn koers kan bepalen. Desalniettemin kan Icann wegens historisch bepaalde contractuele verplichtingen geen enkele nieuwe domeinextensie introduceren zonder de voorafgaande goedkeuring van de Amerikaanse overheid.

Het is nog koffiedik kijken in welke mate de plannen van Icann nu op de lange baan geschoven worden. Normaal gezien zou in juni het startschot gegeven worden voor de biedingronde tijdens de welke dossiers kunnen worden ingediend. Maar zowat alle ingewijden zetten vraagtekens bij die deadline. "Het handboek voor de evaluatoren is verre van klaar, en er zijn nog veel te veel vraagstukken die moeten worden opgelost", reageert algemeen directeur Rudi Vansnick van Isoc Belgium.

De demarche van Meredith Baker toont wel aan in welke richting de relatie tussen de Amerikaanse overheid en Icann evolueert. Terwijl de instantie er de voorbije jaren alles aan gedaan heeft om zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid te benadrukken (al was het maar grote multinationals gerust te stellen), wil diezelfde overheid benadrukken dat ze nauwlettend in het oog houdt of Icann zijn boekje niet te buiten gaat, en acties onderneemt die de concurrentie en de stabiliteit van het internet in het gedrang zouden kunnen brengen.

Het voorstel van Icann om honderden nieuwe internetachtervoegsels toe te laten, wordt teruggefloten door de Amerikaanse overheid. Het plan zou de consument niet ten goede komen, en de concurrentie bemoeilijken. Icann, de instantie die wereldwijd het domeinnaamsysteem beheert, besloot in juni om de regels voor het toekennen van nieuwe top level domeinnamen (TLD's) te versoepelen. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk worden om een merknaam als suffix te gebruiken, of om niet-commerciële organisaties van een internetachtervoegsel te voorzien. De Vlaamse overheid toonde zich meteen geïnteresseerd, en maakt zich klaar om een dossier in te dienen voor een .vla-achtervoegsel. Vorige week kreeg Icann echter tegenkanting uit onverwachte hoek. Waarnemend adjunct-minister Meredith Baker van de 'National Telecommunications and Information Administration' (NTIA, het Amerikaanse ministerie van Telecom en Informatisering), schreef in een open brief gericht aan Icann dat het helemaal niet duidelijk is of de baten opwegen tegen de kosten. Vóór dat er nieuwe domeinextensies worden toegewezen, moet de veiligheid en de stabiliteit van het adresseringssysteem op het internet gegarandeerd worden, stelt Baker. "Icann moet eerst maar eens onderzoeken of de uitbaters van al die nieuwe domeinnamen niet te machtig kunnen worden, waardoor ze de prijzen zouden kunnen laten stijgen." Heel wat bedrijven vrezen alvast dat ze diep in de beugel zullen mogen tasten om hun merknamen veilig te stellen wanneer Icann zijn plannen doorzet. Grote spelers kopen vaak een hele resem internetadressen waarin hun naam -of een afgeleide van hun naam- voorkomt, om fraude en misbruik tegen te gaan. Zij gaan nog een stapje verder dan Baker en roepen Icann op om af te zien van de uitbreiding, of om de plannen op zijn minst uit te stellen. De NTIA spreekt ook zijn bezorgdheid uit over het feit dat Icann tal van controversiële domeinextensies (zoals .sex) wil tegenhouden. Baker: "De organisatie zou zich beter bezighouden met de technische kant van het verhaal, en niet met morele beslommeringen die door de overheid kunnen worden aangepakt." Strikt gezien kan of mag de VS de manier van werken bij Icann niet beïnvloeden. De organisatie werd opgericht als een onafhankelijke speler, die zelf zijn koers kan bepalen. Desalniettemin kan Icann wegens historisch bepaalde contractuele verplichtingen geen enkele nieuwe domeinextensie introduceren zonder de voorafgaande goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Het is nog koffiedik kijken in welke mate de plannen van Icann nu op de lange baan geschoven worden. Normaal gezien zou in juni het startschot gegeven worden voor de biedingronde tijdens de welke dossiers kunnen worden ingediend. Maar zowat alle ingewijden zetten vraagtekens bij die deadline. "Het handboek voor de evaluatoren is verre van klaar, en er zijn nog veel te veel vraagstukken die moeten worden opgelost", reageert algemeen directeur Rudi Vansnick van Isoc Belgium. De demarche van Meredith Baker toont wel aan in welke richting de relatie tussen de Amerikaanse overheid en Icann evolueert. Terwijl de instantie er de voorbije jaren alles aan gedaan heeft om zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid te benadrukken (al was het maar grote multinationals gerust te stellen), wil diezelfde overheid benadrukken dat ze nauwlettend in het oog houdt of Icann zijn boekje niet te buiten gaat, en acties onderneemt die de concurrentie en de stabiliteit van het internet in het gedrang zouden kunnen brengen.