De Amerikaanse it-dienstengroep Unisys sleutelt momenteel aan een herstructurering van zijn Belgisch-Luxemburgse filiaal. De communicatieverantwoordelijke, Marina Vandenbossche, wist ons te melden dat zij zelf deel uitmaakt van de groep van 20 ontslagen. Unisys Belux werkt daarnaast aan een prepensioenregeling die een twintigtal andere werknemers van Unisys moet overhalen de deur achter zich dicht te trekken. Unisys telt om en bij de 560 werknemers in onze contreien.

De Amerikaanse it-dienstengroep Unisys sleutelt momenteel aan een herstructurering van zijn Belgisch-Luxemburgse filiaal. De communicatieverantwoordelijke, Marina Vandenbossche, wist ons te melden dat zij zelf deel uitmaakt van de groep van 20 ontslagen. Unisys Belux werkt daarnaast aan een prepensioenregeling die een twintigtal andere werknemers van Unisys moet overhalen de deur achter zich dicht te trekken. Unisys telt om en bij de 560 werknemers in onze contreien.