De studenten vonden het gebruik van de software een ongeoorloofde inbreuk op de privacy. Ook meenden ze dat de universiteit hen vooraf toestemming had moeten vragen. Dat klopt niet volgens de voorzieningenrechter. In de wet staat dat studentenraden 'geen instemmingsrecht hebben als het gaat om regels rond surveilleren'.

Verdachte activiteiten

De rechter vindt dat de universiteit het recht heeft maatregelen te nemen om te voorkomen dat studenten stiekem in boeken kijken, op internet surfen of met anderen overleggen. Met de software kan automatisch in de gaten worden gehouden wat een student tijdens de toets met zijn computer doet: webcam, microfoon, internetverkeer en gebruik van muis en toetsenbord worden gemonitord. Het programma meldt 'verdachte activiteiten' aan een surveillant.

De rechter wijst erop dat de studenten niet live worden gevolgd, maar dat de surveillant pas toegang heeft tot de gegevens als duidelijk afwijkend gedrag wordt vastgesteld. Anderen hebben geen toegang tot de gegevens. Bovendien worden de data ook nog eens versleuteld opgeslagen en na dertig dagen automatisch vernietigd. Daarmee is de software in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming.

De studenten vonden het gebruik van de software een ongeoorloofde inbreuk op de privacy. Ook meenden ze dat de universiteit hen vooraf toestemming had moeten vragen. Dat klopt niet volgens de voorzieningenrechter. In de wet staat dat studentenraden 'geen instemmingsrecht hebben als het gaat om regels rond surveilleren'.De rechter vindt dat de universiteit het recht heeft maatregelen te nemen om te voorkomen dat studenten stiekem in boeken kijken, op internet surfen of met anderen overleggen. Met de software kan automatisch in de gaten worden gehouden wat een student tijdens de toets met zijn computer doet: webcam, microfoon, internetverkeer en gebruik van muis en toetsenbord worden gemonitord. Het programma meldt 'verdachte activiteiten' aan een surveillant.De rechter wijst erop dat de studenten niet live worden gevolgd, maar dat de surveillant pas toegang heeft tot de gegevens als duidelijk afwijkend gedrag wordt vastgesteld. Anderen hebben geen toegang tot de gegevens. Bovendien worden de data ook nog eens versleuteld opgeslagen en na dertig dagen automatisch vernietigd. Daarmee is de software in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming.