Vorig jaar werd de omvang van de ict-arbeidsmarkt in de studie van Agoria op 136.000 banen geraamd. Dat zijn alle ict-jobs in alle bedrijfssectoren. De jongste Agoria-studie raamt ze vandaag op 141 000. In een jaar tijd (sedert mei 2006) zijn volgens Agoria dus 5000 nieuwe ict-jobs gecreëerd.Maar van 2006 op 2007 is de vraag naar ict-personeel ook lichtjes gestegen, waardoor ook het tekort gegroeid is. "Momenteel zijn er in de hele Belgische economie 14 000 vacatures," aldus Agoria. Bij de studie van vorig jaar werden er 13.000 geteld. "Het gaat hier uiteraard niet om 14.000 nieuwe banen. Er zijn ook vacatures die ontstaan door vertrek of mutatie van personeel, vervanging van oude profielen."Agoria ziet een oplossing in de combinatie van verschillende initiatieven, want "er is geen mirakeloplossing." Zo wil de federatie jongeren sensibiliseren voor technische, wetenschappelijke en ict-opleidingen en de jobkansen die ze bieden. Ook wil Agoria werkzoekende ICT-ers 'screenen' om hun eventuele opleidingsbehoeften te bepalen. Voort gaat de organisatie oudere ict'ers aansporen om langer aan de slag te blijven en wil het de opleidingen beter afstemmen op de behoeften van de markt.Volgens Agoria biedt delokaliseren naar het buitenland slechts heel gedeeltelijk soelaas voor het personeelstekort. "De ict-activiteiten in ons land zijn vooral serviceactiviteiten, die 'nabijheid' tussen de dienstverlener en de klant vergen. En die zijn daardoor helemaal niet makkelijk te delokaliseren. Een beroep doen op buitenlands personeel is slechts een tijdelijke remedie, die bruikbaar is voor welbepaalde beperkte opdrachten. Door de economische, culturele en administratieve moeilijkheden lost dit het probleem zeker niet ten gronde op."TopprofielenUit de studie van Agoria blijkt dat de drie meest voorkomende profielen die van 'system developer' (hardware- of software), 'infrastructure operations & maintenance engineer' en 'system software & application software developer' zijn. Maar de drie meest gevraagde profielen zijn die van 'business analyst & consultant', 'infrastructure analyst & architect' en 'system developer'."Om als ict'er te werken is een informaticadiploma zeker een hulp, maar het is niet alles," legt Agoria uit. "Bij de drie profielen die de ondernemingen het meest vragen is het opmerkelijk dat de loutere informaticakennis niet primeert. Vandaag zoeken de ondernemingen ict-specialisten met 'hybride' profielen die iets afweten van economie, communicatie en dies meer, om voor beheersprocessen, productiemethoden, financiële stromen ict-toepassingen en -infrastructuur te ontwikkelen."

Vorig jaar werd de omvang van de ict-arbeidsmarkt in de studie van Agoria op 136.000 banen geraamd. Dat zijn alle ict-jobs in alle bedrijfssectoren. De jongste Agoria-studie raamt ze vandaag op 141 000. In een jaar tijd (sedert mei 2006) zijn volgens Agoria dus 5000 nieuwe ict-jobs gecreëerd.Maar van 2006 op 2007 is de vraag naar ict-personeel ook lichtjes gestegen, waardoor ook het tekort gegroeid is. "Momenteel zijn er in de hele Belgische economie 14 000 vacatures," aldus Agoria. Bij de studie van vorig jaar werden er 13.000 geteld. "Het gaat hier uiteraard niet om 14.000 nieuwe banen. Er zijn ook vacatures die ontstaan door vertrek of mutatie van personeel, vervanging van oude profielen."Agoria ziet een oplossing in de combinatie van verschillende initiatieven, want "er is geen mirakeloplossing." Zo wil de federatie jongeren sensibiliseren voor technische, wetenschappelijke en ict-opleidingen en de jobkansen die ze bieden. Ook wil Agoria werkzoekende ICT-ers 'screenen' om hun eventuele opleidingsbehoeften te bepalen. Voort gaat de organisatie oudere ict'ers aansporen om langer aan de slag te blijven en wil het de opleidingen beter afstemmen op de behoeften van de markt.Volgens Agoria biedt delokaliseren naar het buitenland slechts heel gedeeltelijk soelaas voor het personeelstekort. "De ict-activiteiten in ons land zijn vooral serviceactiviteiten, die 'nabijheid' tussen de dienstverlener en de klant vergen. En die zijn daardoor helemaal niet makkelijk te delokaliseren. Een beroep doen op buitenlands personeel is slechts een tijdelijke remedie, die bruikbaar is voor welbepaalde beperkte opdrachten. Door de economische, culturele en administratieve moeilijkheden lost dit het probleem zeker niet ten gronde op."TopprofielenUit de studie van Agoria blijkt dat de drie meest voorkomende profielen die van 'system developer' (hardware- of software), 'infrastructure operations & maintenance engineer' en 'system software & application software developer' zijn. Maar de drie meest gevraagde profielen zijn die van 'business analyst & consultant', 'infrastructure analyst & architect' en 'system developer'."Om als ict'er te werken is een informaticadiploma zeker een hulp, maar het is niet alles," legt Agoria uit. "Bij de drie profielen die de ondernemingen het meest vragen is het opmerkelijk dat de loutere informaticakennis niet primeert. Vandaag zoeken de ondernemingen ict-specialisten met 'hybride' profielen die iets afweten van economie, communicatie en dies meer, om voor beheersprocessen, productiemethoden, financiële stromen ict-toepassingen en -infrastructuur te ontwikkelen."