De ICT Barometer is een tweemaandelijks onderzoek van Ernst erd, of dat banen worden behouden. Steeds vaker worden goederen in andere landen gemaakt, of diensten aan lagelonenlanden uitbesteed."

De ICT Barometer is een tweemaandelijks onderzoek van Ernst erd, of dat banen worden behouden. Steeds vaker worden goederen in andere landen gemaakt, of diensten aan lagelonenlanden uitbesteed."