Er bestaat geen internationale consensus voor de definitie van een start-up. De Digitale Barometer 2017 definieert een start-up als een kleine onderneming die minder dan vier jaar geleden is opgericht met binnen die periode een jaarlijkse omzet van 25.000 euro en een kapitaalverhoging van 50.000 euro. Aangezien de meest recente data van 2015 is en voor de definitie vier jaar terug gegaan moet worden, beschrijven de cijfers eigenlijk de situatie in 2011.

Daaruit leren we dat 71,2 procent van de 3.119 actieve start-ups in België zich in Vlaanderen bevinden tegenover 19,2 in Wallonië. Slechts 9,7 procent van de start-ups bevinden zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De overlevingsgraad van start-ups daalt vrij snel. Van de start-ups ontstaan in 2009 was nog 76,3 % actief in 2010, dalend naar 52,6 % in 2011. Deze ontwikkeling stemt overeen met de levenscyclus van een onderneming waarin de eerste jaren bepalend zijn voor haar voortbestaan. Start-ups in de telecommunicatie bleken een beduidend grotere overlevingskans te hebben dan start-ups in andere sectoren.

Het actieplan 'Digital Belgium' wil ervoor zorgen dat er tegen 2020 duizend nieuwe start-ups zijn opgericht en dat dat de digitale revolutie 50.000 nieuwe banen creëert.

Er bestaat geen internationale consensus voor de definitie van een start-up. De Digitale Barometer 2017 definieert een start-up als een kleine onderneming die minder dan vier jaar geleden is opgericht met binnen die periode een jaarlijkse omzet van 25.000 euro en een kapitaalverhoging van 50.000 euro. Aangezien de meest recente data van 2015 is en voor de definitie vier jaar terug gegaan moet worden, beschrijven de cijfers eigenlijk de situatie in 2011. Daaruit leren we dat 71,2 procent van de 3.119 actieve start-ups in België zich in Vlaanderen bevinden tegenover 19,2 in Wallonië. Slechts 9,7 procent van de start-ups bevinden zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De overlevingsgraad van start-ups daalt vrij snel. Van de start-ups ontstaan in 2009 was nog 76,3 % actief in 2010, dalend naar 52,6 % in 2011. Deze ontwikkeling stemt overeen met de levenscyclus van een onderneming waarin de eerste jaren bepalend zijn voor haar voortbestaan. Start-ups in de telecommunicatie bleken een beduidend grotere overlevingskans te hebben dan start-ups in andere sectoren. Het actieplan 'Digital Belgium' wil ervoor zorgen dat er tegen 2020 duizend nieuwe start-ups zijn opgericht en dat dat de digitale revolutie 50.000 nieuwe banen creëert.