Phrack - waarvan de naam verwijst naar 'phreaking', alias het 'hacken' van telefoonlijnen met het oog op gratis telefoneren - was een 'hacker magazine by the community, for the community...' zoals op de website staat. Naast informatie over telefoonkraken, richtte de inhoud zich meteen op de nieuwe wereld van computers (o.a. Apple II) en nog later het Internet. Zo bood Phrack #62 in 2004 artikels over onder meer 'attacking Apache modules' en 'bypassing Windows personal FW's', maar ook over een 'kernel mode backdoor for NT' en 'radio hacking'.Opmerkelijk genoeg wordt het verdwijnen van Phrack niet echt met vreugde door de hackerbestrijders ontvangen. Het tijdschrift bood immers een kijk op ontwikkelingen en activiteiten binnen de hackersgemeenschap. Overigens zou Phrack nog twee jaar doorgaan met de ondersteuning van zijn .org website.Na het verdwijnen van het blad van de CCC - de Duitse Computer Chaos Club - jaren geleden, blijft vandaag nog één hackersblad voor het 'grote publiek' over, in casu '2600' (genaamd naar de geluidsfrequentie waarop het Bell telefoniesysteem eertijds gratis telefoneren mogelijk maakte). Dit is een kwartaalblad (met bijhorende .org site) dat al in 1984 van start ging en eveneens volop de Internet-weg bewandelde. Zo biedt het meest recente nummer ('spring 2005') onder meer een interessant artikeltje over de gevaren van webservers... in genetwerkte printers.

Phrack - waarvan de naam verwijst naar 'phreaking', alias het 'hacken' van telefoonlijnen met het oog op gratis telefoneren - was een 'hacker magazine by the community, for the community...' zoals op de website staat. Naast informatie over telefoonkraken, richtte de inhoud zich meteen op de nieuwe wereld van computers (o.a. Apple II) en nog later het Internet. Zo bood Phrack #62 in 2004 artikels over onder meer 'attacking Apache modules' en 'bypassing Windows personal FW's', maar ook over een 'kernel mode backdoor for NT' en 'radio hacking'.Opmerkelijk genoeg wordt het verdwijnen van Phrack niet echt met vreugde door de hackerbestrijders ontvangen. Het tijdschrift bood immers een kijk op ontwikkelingen en activiteiten binnen de hackersgemeenschap. Overigens zou Phrack nog twee jaar doorgaan met de ondersteuning van zijn .org website.Na het verdwijnen van het blad van de CCC - de Duitse Computer Chaos Club - jaren geleden, blijft vandaag nog één hackersblad voor het 'grote publiek' over, in casu '2600' (genaamd naar de geluidsfrequentie waarop het Bell telefoniesysteem eertijds gratis telefoneren mogelijk maakte). Dit is een kwartaalblad (met bijhorende .org site) dat al in 1984 van start ging en eveneens volop de Internet-weg bewandelde. Zo biedt het meest recente nummer ('spring 2005') onder meer een interessant artikeltje over de gevaren van webservers... in genetwerkte printers.