Daarmee lijken de leveranciers in te willen gaan op de verwachtingen van de gebruiker. Deze laatste vraagt immers al jaren om een licentiemodel waarbij de waarde van de software beter aangetoond wordt. Nu heerst er bij de gebruiker vaak de frustratie dat ze te veel betalen voor de return die ze uit hun licentie halen. "De meeste leveranciers erkennen dat hun modellen vandaag verouderd zijn," zegt IDC-manager Amy Mizoras Konary. Een van de grote veranderingen die er staat aan te komen, is de omschakeling van een 'up front'-betaalmodel naar een abonnementsformule. Uit de IDC-studie blijkt evenwel dat die verschuiving vooral ondersteund wordt door de leveranciers, niet zozeer de gebruikers. De studie toont overigens aan dat de klanten niet veel vertrouwen stellen in de verwachte modelaanpassing van de vendors. Zeventig procent denkt namelijk dat het beheer van hun licenties in de toekomst moeilijker zal worden in plaats van makkelijker. Konary is er evenwel van overtuigd dat de leveranciers dit soort bemerkingen wel degelijk in overweging zullen nemen wanneer ze volgend jaar met hun nieuwe modellen naar buiten zullen komen.

Daarmee lijken de leveranciers in te willen gaan op de verwachtingen van de gebruiker. Deze laatste vraagt immers al jaren om een licentiemodel waarbij de waarde van de software beter aangetoond wordt. Nu heerst er bij de gebruiker vaak de frustratie dat ze te veel betalen voor de return die ze uit hun licentie halen. "De meeste leveranciers erkennen dat hun modellen vandaag verouderd zijn," zegt IDC-manager Amy Mizoras Konary. Een van de grote veranderingen die er staat aan te komen, is de omschakeling van een 'up front'-betaalmodel naar een abonnementsformule. Uit de IDC-studie blijkt evenwel dat die verschuiving vooral ondersteund wordt door de leveranciers, niet zozeer de gebruikers. De studie toont overigens aan dat de klanten niet veel vertrouwen stellen in de verwachte modelaanpassing van de vendors. Zeventig procent denkt namelijk dat het beheer van hun licenties in de toekomst moeilijker zal worden in plaats van makkelijker. Konary is er evenwel van overtuigd dat de leveranciers dit soort bemerkingen wel degelijk in overweging zullen nemen wanneer ze volgend jaar met hun nieuwe modellen naar buiten zullen komen.