Forrester wijst erop dat meer dan 6.000 productiebedrijven de supply chain software van Baan gebruiken, maar dat Invensys, dat Baan twee jaar geleden overnam, er desondanks niet in slaagde er een succes van te maken. Volgens analist Charles Homs zal Baan nooit een positieve bijdrage in winst kunnen leveren aan Invensys, indien dat bedrijf zijn productlijn niet reorganiseert. Invensys heeft nooit de tijd uitgetrokken om een nkele suite te bouwen van de softwareoplossingen die het in huis heeft Baan, Prism, Protean, Wonderware, Homs wijt dat aan het gebrek aan financile slagkracht van Invensys. Baan krijgt momenteel het grootste deel van zijn inkomsten uit onderhoudscontracten. Sinds Invensys 2 jaar geleden Baan overnam, zijn er maar 350 nieuwe contracten afgesloten. Forrester gaat ervan uit dat zowel Microsoft, Oracle als Peoplesoft interesse zouden moeten hebben in Baan. Microsoft zou het kunnen doen om aan serieux te winnen in de enterprise markt, Oracle zou eindelijk op de productievloer binnenraken en Peopleesoft zou zich in Europa kunnen versterken. Charles Homs wijst er wel op dat ze allicht niet veel meer dan small change (kleingeld) zouden overhebben voor Baan.

Forrester wijst erop dat meer dan 6.000 productiebedrijven de supply chain software van Baan gebruiken, maar dat Invensys, dat Baan twee jaar geleden overnam, er desondanks niet in slaagde er een succes van te maken. Volgens analist Charles Homs zal Baan nooit een positieve bijdrage in winst kunnen leveren aan Invensys, indien dat bedrijf zijn productlijn niet reorganiseert. Invensys heeft nooit de tijd uitgetrokken om een nkele suite te bouwen van de softwareoplossingen die het in huis heeft Baan, Prism, Protean, Wonderware, Homs wijt dat aan het gebrek aan financile slagkracht van Invensys. Baan krijgt momenteel het grootste deel van zijn inkomsten uit onderhoudscontracten. Sinds Invensys 2 jaar geleden Baan overnam, zijn er maar 350 nieuwe contracten afgesloten. Forrester gaat ervan uit dat zowel Microsoft, Oracle als Peoplesoft interesse zouden moeten hebben in Baan. Microsoft zou het kunnen doen om aan serieux te winnen in de enterprise markt, Oracle zou eindelijk op de productievloer binnenraken en Peopleesoft zou zich in Europa kunnen versterken. Charles Homs wijst er wel op dat ze allicht niet veel meer dan small change (kleingeld) zouden overhebben voor Baan.