Als een Duitse rechter na een klacht van Apple een verbod uitspreekt op de verkoop van de Samsung-tablet Galaxy Tab 7.7., heeft dat dan ook gevolgen in ons land? Wel, dat kan, zo klinkt het bij advocatenkantoor time.lex, maar een lange procedureslag lijkt waarschijnlijker.

Weinig media die niet bericht hebben over de zoveelste 'Samsung versus Apple-zaak', deze maal in Duitsland. Het Oberlandesgericht Düsseldorf sprak zich daar in 2 spoedprocedures uit over enerzijds de Galaxy Tab 7.7 en anderzijds de Galaxy Tab 10.1 N. Eerstgenoemde tablet mag volgens de rechter niet meer verkocht worden in Duitsland en in de EU omdat Samsung het Europese 'gemeenschapsmodel' (lees: het model/ontwerp van de iPad) van Apple zou hebben geschonden. De Galaxy Tab 10.1 N valt niet onder dat verbod.

"Over de Galaxy Tab 7.7 is het Oberlandesgericht van oordeel dat Samsung het gemeenschapsmodel van Apple schendt omdat de achterkant en zijkant van de Samsung-tablet te veel op de Apple tablet gelijkt", legt Edwin Jacobs van advocatenkantoor time.lex uit. "Daarom heeft het Oberlandesgericht de Koreaanse moedervennootschap verboden deze tablet in de EU (uitgezonderd Duitsland) te verkopen. Het Landgericht Düsseldorf had al op 24 oktober 2011 aan de Duitse dochtervennootschap een gelijkaardig verbod opgelegd voor Duitsland. Dat Landgericht had echter een Europa-wijd verbod afgewezen."

Betekent dat 'Europese' vonnis sowieso ook een verkoopverbod voor België? "Als men de Duitse uitspraak wil afdwingen in andere lidstaten, moet Apple dat wel doen via de zogenaamde procedure voor 'erkenning en tenuitvoerlegging'", weet Jacobs. "De Belgische rechter moet de beslissing van de Duitse rechter dus respecteren, maar Apple moet dat dan wel eerst vragen aan de rechtbank van eerste aanleg. En als de tenuitvoerlegging van het Duitse vonnis wordt toegestaan kan Samsung zich nog binnen één maand na de betekening van de beslissing daartegen verzetten. Apple kan intussen wel vragen om tijdens die termijn van 1 maand bewarende maatregelen te nemen ten aanzien van de tablets van Samsung."

De conclusie luidt dat we waarschijnlijk weer vertrokken zijn voor een juridische oorlog van maanden. "Samsung zal wellicht alles uit de kast halen om de tablets alsnog te kunnen verkopen. Het Koreaanse bedrijf zal waarschijnlijk verwijzen naar het vonnis van de Britse High Court, dat het allereerste was over Apple's Europese modelrechten. Samsung had in die procedure echter ook al verwezen naar Duitse en Nederlandse vonnissen. En dan spreken we nog niet over schadevergoedingen wegens winstderving, procedures rond 'oneerlijke handelspraktijken' en argumenten uit het mededingingsrecht. Kortom, dat belooft dus nog een procedureslag te worden voor het najaar, met als inzet wiens tablets dit jaar onder kerstboom liggen", aldus nog Jacobs.

Als een Duitse rechter na een klacht van Apple een verbod uitspreekt op de verkoop van de Samsung-tablet Galaxy Tab 7.7., heeft dat dan ook gevolgen in ons land? Wel, dat kan, zo klinkt het bij advocatenkantoor time.lex, maar een lange procedureslag lijkt waarschijnlijker. Weinig media die niet bericht hebben over de zoveelste 'Samsung versus Apple-zaak', deze maal in Duitsland. Het Oberlandesgericht Düsseldorf sprak zich daar in 2 spoedprocedures uit over enerzijds de Galaxy Tab 7.7 en anderzijds de Galaxy Tab 10.1 N. Eerstgenoemde tablet mag volgens de rechter niet meer verkocht worden in Duitsland en in de EU omdat Samsung het Europese 'gemeenschapsmodel' (lees: het model/ontwerp van de iPad) van Apple zou hebben geschonden. De Galaxy Tab 10.1 N valt niet onder dat verbod. "Over de Galaxy Tab 7.7 is het Oberlandesgericht van oordeel dat Samsung het gemeenschapsmodel van Apple schendt omdat de achterkant en zijkant van de Samsung-tablet te veel op de Apple tablet gelijkt", legt Edwin Jacobs van advocatenkantoor time.lex uit. "Daarom heeft het Oberlandesgericht de Koreaanse moedervennootschap verboden deze tablet in de EU (uitgezonderd Duitsland) te verkopen. Het Landgericht Düsseldorf had al op 24 oktober 2011 aan de Duitse dochtervennootschap een gelijkaardig verbod opgelegd voor Duitsland. Dat Landgericht had echter een Europa-wijd verbod afgewezen." Betekent dat 'Europese' vonnis sowieso ook een verkoopverbod voor België? "Als men de Duitse uitspraak wil afdwingen in andere lidstaten, moet Apple dat wel doen via de zogenaamde procedure voor 'erkenning en tenuitvoerlegging'", weet Jacobs. "De Belgische rechter moet de beslissing van de Duitse rechter dus respecteren, maar Apple moet dat dan wel eerst vragen aan de rechtbank van eerste aanleg. En als de tenuitvoerlegging van het Duitse vonnis wordt toegestaan kan Samsung zich nog binnen één maand na de betekening van de beslissing daartegen verzetten. Apple kan intussen wel vragen om tijdens die termijn van 1 maand bewarende maatregelen te nemen ten aanzien van de tablets van Samsung." De conclusie luidt dat we waarschijnlijk weer vertrokken zijn voor een juridische oorlog van maanden. "Samsung zal wellicht alles uit de kast halen om de tablets alsnog te kunnen verkopen. Het Koreaanse bedrijf zal waarschijnlijk verwijzen naar het vonnis van de Britse High Court, dat het allereerste was over Apple's Europese modelrechten. Samsung had in die procedure echter ook al verwezen naar Duitse en Nederlandse vonnissen. En dan spreken we nog niet over schadevergoedingen wegens winstderving, procedures rond 'oneerlijke handelspraktijken' en argumenten uit het mededingingsrecht. Kortom, dat belooft dus nog een procedureslag te worden voor het najaar, met als inzet wiens tablets dit jaar onder kerstboom liggen", aldus nog Jacobs.