Op twee Amerikaanse campussen moeten studenten verplicht een badge met RFID-technologie dragen zodat ze te allen tijde traceerbaar zijn op de schoolterreinen.

Het pilootproject met de studentenkaarten met het Radio Frequency Identification System (RFID) loopt op de John Jay High School en Anson Jones Middle School in Texas. Door de circa 4200 studenten verplicht een badge te laten dragen die hun locatie via een microchip verstuurt naar elektronische lezers hopen de scholen het spijbelen tegen te gaan. Het zou de scholen ook veiliger moeten maken.

De scholen verzekerden de ouders in een brief dat de ID-kaarten geen persoonlijke informatie zullen opslaan en dat ze enkel gebruikt zullen worden op de schoolterreinen. Veel ouders steunen het project, maar een van de studenten heeft samen met haar vader al geprotesteerd omdat ze het een inbreuk vindt op haar privacy. Ze stipt aan dat het onmogelijk is om het RFID-signaal uit te zetten. Op die manier kan er buiten de schoolmuren misbruik gemaakt worden van het systeem. Ondanks de verplichting de nieuwe badge te dragen is ze van plan haar oude studentkaart te gebruiken zonder RFID-chip.

Bij de invoering van het tracking-systeem speelt niet alleen veiligheid, maar ook geld een rol. Het budget van scholen die door de overheid worden gefinancierd wordt gekoppeld aan de dagelijkse aanwezigheid van de studenten, de zogenaamde ADA funding (average daily attendance). Sommige leerlingen hangen wel op de schoolterreinen rond, maar zitten niet in de schoolbank tijdens het ochtendappel. Dankzij de RFID-chip in de studentenkaarten kunnen de scholen het aantal studenten dat op school aanwezig is veel eenvoudiger en nauwkeuriger tellen. Het schooldistrict krijgt op die manier ook de dagelijkse toelage voor die studenten die niet op het appel verschijnen.

Op twee Amerikaanse campussen moeten studenten verplicht een badge met RFID-technologie dragen zodat ze te allen tijde traceerbaar zijn op de schoolterreinen. Het pilootproject met de studentenkaarten met het Radio Frequency Identification System (RFID) loopt op de John Jay High School en Anson Jones Middle School in Texas. Door de circa 4200 studenten verplicht een badge te laten dragen die hun locatie via een microchip verstuurt naar elektronische lezers hopen de scholen het spijbelen tegen te gaan. Het zou de scholen ook veiliger moeten maken. De scholen verzekerden de ouders in een brief dat de ID-kaarten geen persoonlijke informatie zullen opslaan en dat ze enkel gebruikt zullen worden op de schoolterreinen. Veel ouders steunen het project, maar een van de studenten heeft samen met haar vader al geprotesteerd omdat ze het een inbreuk vindt op haar privacy. Ze stipt aan dat het onmogelijk is om het RFID-signaal uit te zetten. Op die manier kan er buiten de schoolmuren misbruik gemaakt worden van het systeem. Ondanks de verplichting de nieuwe badge te dragen is ze van plan haar oude studentkaart te gebruiken zonder RFID-chip. Bij de invoering van het tracking-systeem speelt niet alleen veiligheid, maar ook geld een rol. Het budget van scholen die door de overheid worden gefinancierd wordt gekoppeld aan de dagelijkse aanwezigheid van de studenten, de zogenaamde ADA funding (average daily attendance). Sommige leerlingen hangen wel op de schoolterreinen rond, maar zitten niet in de schoolbank tijdens het ochtendappel. Dankzij de RFID-chip in de studentenkaarten kunnen de scholen het aantal studenten dat op school aanwezig is veel eenvoudiger en nauwkeuriger tellen. Het schooldistrict krijgt op die manier ook de dagelijkse toelage voor die studenten die niet op het appel verschijnen.