Op [SpamSquad.be] is allerlei informatie te vinden om consumenten te sensibiliseren en hen bewust te maken van de risico's die spam met zich meebrengt. De site is opgezet door een groep vertegenwoordigers van privébedrijven en publieke instanties.Luc Beirens van de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie benadrukt dat achter spamberichten vaak een criminele organisatie zit die tracht misbruik te maken van de onwetendheid van de internetgebruiker.De site maakt consumenten echter niet alleen bewust van het probleem - dat in 2005 volgens berekeningen wereldwijd 39 miljard euro kostte - maar reikt ook een aantal oplossingen aan. Deze zijn vooral preventief van aard. Zo wordt er aangeraden een e-mailadres niet overal zomaar in te vullen en niet te antwoorden op mails van onbekenden. Bovendien zijn een aantal brochures online gezet die veelvoorkomende onderwerpen in de spamwereld behandelen. Een centraal meldpunt wordt er niet aangeboden, maar de site linkt wel door naar een aantal organisaties die zich met klachten over spam bezighouden.

Op [SpamSquad.be] is allerlei informatie te vinden om consumenten te sensibiliseren en hen bewust te maken van de risico's die spam met zich meebrengt. De site is opgezet door een groep vertegenwoordigers van privébedrijven en publieke instanties.Luc Beirens van de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie benadrukt dat achter spamberichten vaak een criminele organisatie zit die tracht misbruik te maken van de onwetendheid van de internetgebruiker.De site maakt consumenten echter niet alleen bewust van het probleem - dat in 2005 volgens berekeningen wereldwijd 39 miljard euro kostte - maar reikt ook een aantal oplossingen aan. Deze zijn vooral preventief van aard. Zo wordt er aangeraden een e-mailadres niet overal zomaar in te vullen en niet te antwoorden op mails van onbekenden. Bovendien zijn een aantal brochures online gezet die veelvoorkomende onderwerpen in de spamwereld behandelen. Een centraal meldpunt wordt er niet aangeboden, maar de site linkt wel door naar een aantal organisaties die zich met klachten over spam bezighouden.