Terwijl veel bedrijven inzetten op virtualisatie om kosten te besparen, toont een recente studie aan dat 60 procent van hen ontgoocheld zijn door de effectieve kostenbesparingen die die technologie oplevert.

Sinds enkele jaren spiegelen leveranciers hun klanten lagere kosten voor via de implementatie van virtualisatietools. Die boodschap is overgekomen, zo blijkt uit een studie van UBM TechWeb in opdracht van CA Technologies bij 460 beslissingnemers, aangezien 95 procent van de bevraagden aangeeft dat ze ofwel al virtualisatie in productie hebben staan, ofwel al begonnen zijn met een test, ofwel de stap naar virtualisatie overwegen. 85 procent noemt kostenreductie als belangrijkste motivatie voor dit type van werk, naast een beter gebruik van de servercapaciteit.

Nu, 63 procent van de organisaties geeft ook aan dat ze niet de door de invoering van virtualisatie voorziene besparingen hebben gerealiseerd. 5 procent suggereert zelfs dat de ingebakken complexiteit van virtualisatie voor nieuwe kosten gezorgd heeft. Die kosten slaan dan vooral op een lagere productiviteit van de teams die instaan voor het serverbeheer, met name door de manuele taken die samenhangen aan de provisioning van servers.

In dat opzicht ziet de studie een rechtstreekse overeenkomst tussen de automatisering van de it-dienst in een gevirtualiseerde omgeving en kostenbesparingen. Zo blijkt dat 44 procent van de organisaties die hun processen voor serverprovisioning geautomatiseerd hebben ook hun kosten gevoelig ingeperkt hebben. Andersom preciseert ook 48 procent van de organisaties die stellen dat virtualisatie nieuwe kosten heeft opgeleverd, dat hun provisioningprocessen nog manueel zijn.

Terwijl veel bedrijven inzetten op virtualisatie om kosten te besparen, toont een recente studie aan dat 60 procent van hen ontgoocheld zijn door de effectieve kostenbesparingen die die technologie oplevert. Sinds enkele jaren spiegelen leveranciers hun klanten lagere kosten voor via de implementatie van virtualisatietools. Die boodschap is overgekomen, zo blijkt uit een studie van UBM TechWeb in opdracht van CA Technologies bij 460 beslissingnemers, aangezien 95 procent van de bevraagden aangeeft dat ze ofwel al virtualisatie in productie hebben staan, ofwel al begonnen zijn met een test, ofwel de stap naar virtualisatie overwegen. 85 procent noemt kostenreductie als belangrijkste motivatie voor dit type van werk, naast een beter gebruik van de servercapaciteit. Nu, 63 procent van de organisaties geeft ook aan dat ze niet de door de invoering van virtualisatie voorziene besparingen hebben gerealiseerd. 5 procent suggereert zelfs dat de ingebakken complexiteit van virtualisatie voor nieuwe kosten gezorgd heeft. Die kosten slaan dan vooral op een lagere productiviteit van de teams die instaan voor het serverbeheer, met name door de manuele taken die samenhangen aan de provisioning van servers. In dat opzicht ziet de studie een rechtstreekse overeenkomst tussen de automatisering van de it-dienst in een gevirtualiseerde omgeving en kostenbesparingen. Zo blijkt dat 44 procent van de organisaties die hun processen voor serverprovisioning geautomatiseerd hebben ook hun kosten gevoelig ingeperkt hebben. Andersom preciseert ook 48 procent van de organisaties die stellen dat virtualisatie nieuwe kosten heeft opgeleverd, dat hun provisioningprocessen nog manueel zijn.