Er is een nieuwe behoefte gecreëerd. Niet focussen op het uitbouwen van een virtueel online netwerk is zichzelf verdoemen tot een langzaam maar zeker sociaal én economisch overlijden.De experts vermengen inderdaad handig sociale en professioneel-economische agenda. Geert Conard, vice-voorzitter van Ecademy, geeft dit letterlijk als zijn beste advies aan beginners: "Jaag niet als een bezetene op klanten. Ik zie veel netwerken falen omdat ze absoluut klanten moeten winnen." Tja, 'who cares' dat ze falen als ze niks opbrengen? De verfijnde volksmanipulatie van het inspelen op de angst voor sociale eenzaamheid en uitsluiting gecombineerd met de virtuele belofte van toekomstige opbrengsten, is sinds heugnis een schitterende succesformule. But who gets the money? De dagelijkse boterham van de promotoren wordt in elk geval betaald door de netwerkers. Hoe meer volgelingen zich de hype eigen maken, hoe dikker het beleg op die boterham.Sociale verbondenheid is een diep-menselijke behoefte. Logisch dus dat netwerken voor velen een vorm van sociale hobby of economische activiteit is. De serviceclubs zoals de Lion's of de Rotary danken hier hun succes aan. Dat gelijkgestemden zich verenigen, zij het soms in zeer elitaire clubjes à la Warande, is perfect begrijpelijk. Economische belangen vormen vaak de essentiële bestaansreden voor deze verenigingsvorm. Vroeger waren dit trouwens gewoon 'belangenverenigingen', nu zijn het 'netwerken'. Een terminologisch handigheidje om te doen vergeten dat deze mensen mekaar ook echt kennen en fysisch ontmoeten.Wie echter online netwerkt vanuit een professionele agenda, dient zich te realiseren dat een online netwerk een virtueel netwerk is, dus 'voorwaardelijk aanwezig'. Het volstaat niet om een groot netwerk te hebben opdat het woord 'net' synoniem wordt met vangnet of spinnenweb waarin 'werk' gevangen wordt. Waartoe dient het om op LinkedIn 1000+ contacten te hebben, als je er niemand van kent ? Het aantal contacten wordt een statuscriterium waaraan de waarde van de (virtuele) sociale identiteit ontleend wordt. Is je hobby virtuele contacten verzamelen, werk dan aan je 'net'. Is je behoefte business doen, zorg dan wel dat je 'net' 'werkt' voor jou en zorg voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zoals Benoît Lips, Belgisch internetgoeroe van het eerste uur, het formuleerde: "Maak een doordacht gebruik van contactpersonen en verwijzingen, je reputatie staat op het spel."Gespleten tongen beweren dat alleen de headhunters rijk worden van online netwerken. Met alle leden van ons virtueel netwerk is echter de voorwaarde voldaan dat we niet alleen een virtuele maar ook een levende professionele relatie hebben met hen. Wij krijgen dingen van mekaar en voor mekaar gedaan. De echte business experts, ook wel verkopers genoemd, zullen het je bevestigen: Het gaat er niet om wie je kent, maar hoe goed je relatie is. En hoe je een vertrouwensrelatie bouwt met een virtueel netwerk, heb ik nog steeds niet begrepen. Hoe je zonder een echte relatie reële resultaten haalt, ook niet, vrees ik.

Er is een nieuwe behoefte gecreëerd. Niet focussen op het uitbouwen van een virtueel online netwerk is zichzelf verdoemen tot een langzaam maar zeker sociaal én economisch overlijden.De experts vermengen inderdaad handig sociale en professioneel-economische agenda. Geert Conard, vice-voorzitter van Ecademy, geeft dit letterlijk als zijn beste advies aan beginners: "Jaag niet als een bezetene op klanten. Ik zie veel netwerken falen omdat ze absoluut klanten moeten winnen." Tja, 'who cares' dat ze falen als ze niks opbrengen? De verfijnde volksmanipulatie van het inspelen op de angst voor sociale eenzaamheid en uitsluiting gecombineerd met de virtuele belofte van toekomstige opbrengsten, is sinds heugnis een schitterende succesformule. But who gets the money? De dagelijkse boterham van de promotoren wordt in elk geval betaald door de netwerkers. Hoe meer volgelingen zich de hype eigen maken, hoe dikker het beleg op die boterham.Sociale verbondenheid is een diep-menselijke behoefte. Logisch dus dat netwerken voor velen een vorm van sociale hobby of economische activiteit is. De serviceclubs zoals de Lion's of de Rotary danken hier hun succes aan. Dat gelijkgestemden zich verenigen, zij het soms in zeer elitaire clubjes à la Warande, is perfect begrijpelijk. Economische belangen vormen vaak de essentiële bestaansreden voor deze verenigingsvorm. Vroeger waren dit trouwens gewoon 'belangenverenigingen', nu zijn het 'netwerken'. Een terminologisch handigheidje om te doen vergeten dat deze mensen mekaar ook echt kennen en fysisch ontmoeten.Wie echter online netwerkt vanuit een professionele agenda, dient zich te realiseren dat een online netwerk een virtueel netwerk is, dus 'voorwaardelijk aanwezig'. Het volstaat niet om een groot netwerk te hebben opdat het woord 'net' synoniem wordt met vangnet of spinnenweb waarin 'werk' gevangen wordt. Waartoe dient het om op LinkedIn 1000+ contacten te hebben, als je er niemand van kent ? Het aantal contacten wordt een statuscriterium waaraan de waarde van de (virtuele) sociale identiteit ontleend wordt. Is je hobby virtuele contacten verzamelen, werk dan aan je 'net'. Is je behoefte business doen, zorg dan wel dat je 'net' 'werkt' voor jou en zorg voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zoals Benoît Lips, Belgisch internetgoeroe van het eerste uur, het formuleerde: "Maak een doordacht gebruik van contactpersonen en verwijzingen, je reputatie staat op het spel."Gespleten tongen beweren dat alleen de headhunters rijk worden van online netwerken. Met alle leden van ons virtueel netwerk is echter de voorwaarde voldaan dat we niet alleen een virtuele maar ook een levende professionele relatie hebben met hen. Wij krijgen dingen van mekaar en voor mekaar gedaan. De echte business experts, ook wel verkopers genoemd, zullen het je bevestigen: Het gaat er niet om wie je kent, maar hoe goed je relatie is. En hoe je een vertrouwensrelatie bouwt met een virtueel netwerk, heb ik nog steeds niet begrepen. Hoe je zonder een echte relatie reële resultaten haalt, ook niet, vrees ik.