De Campagne'klikgevaar' heeft als slogan 'Klik jezelf niet bloot' bevat onder meer een website waar de voornaamste risico's worden uitgelegd. Zo wijst de site er op dat criminelen zich kunnen voordoen als bekenden of betrouwbare bedrijven en dat men vaak gebruikers op het verkeerde spoor brengt met URL's die lijken op het origineel (bijvoorbeeld Vlaaanderen.be in plaats van Vlaanderen.be).

Met de website, die ook wordt begeleid met campagnebeelden, krijgen ambtenaren uitgelegd dat klikken op een verkeerde link of een malafide bijlage niet alleen kan zorgen voor een virus dat hun pc vergrendelt. Maar ook dat je zo vertrouwelijke informatie over jezelf of andere kan prijsgeven. Het initiatief gaat uit van het departement Bestuurzaken, dat onder de verantwoordelijkheid van Liesbeth Homans valt.

De Vlaamse Overheid wil tegen het einde van haar legislatuur volledig digitaal gaan. Een bijhorende voorlichting van de Vlaamse ambtenaren is dus geen overbodige luxe. In oktober, tijdens de Europese cybersecuritymaand, komt er een tweede campagne rond het thema.

De Campagne'klikgevaar' heeft als slogan 'Klik jezelf niet bloot' bevat onder meer een website waar de voornaamste risico's worden uitgelegd. Zo wijst de site er op dat criminelen zich kunnen voordoen als bekenden of betrouwbare bedrijven en dat men vaak gebruikers op het verkeerde spoor brengt met URL's die lijken op het origineel (bijvoorbeeld Vlaaanderen.be in plaats van Vlaanderen.be).Met de website, die ook wordt begeleid met campagnebeelden, krijgen ambtenaren uitgelegd dat klikken op een verkeerde link of een malafide bijlage niet alleen kan zorgen voor een virus dat hun pc vergrendelt. Maar ook dat je zo vertrouwelijke informatie over jezelf of andere kan prijsgeven. Het initiatief gaat uit van het departement Bestuurzaken, dat onder de verantwoordelijkheid van Liesbeth Homans valt.De Vlaamse Overheid wil tegen het einde van haar legislatuur volledig digitaal gaan. Een bijhorende voorlichting van de Vlaamse ambtenaren is dus geen overbodige luxe. In oktober, tijdens de Europese cybersecuritymaand, komt er een tweede campagne rond het thema.