Bijzonder weinig Vlaamse gemeenten slagen er in om de brug te slaan tussen organisatie en ict.

Dat is een van de conclusies uit een twee jaar durend onderzoek van de Hogeschool Gent in samenwerking met de Coördinatiecel Vlaams E-governement (CORVE) en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). In een dertigtal middelgrote Vlaamse gemeenten werd de relatie tussen ict en de organisatie onderzocht. De resultaten zijn erg uiteenlopend en de kloof tussen de gemeenten onderling verdiept naarmate de verwachtingen van de overheid toenemen.

Het positieve is dat hardware geen probleem blijkt - die voldoet bij zowat alle onderzochte gemeenten. Gegevensbeheer daarentegen is een groot pijnpunt - zelfs bij diegene die als 'de betere' uit het onderzoek komen. Heel wat data zitten opgesloten in diensten of toepassingen. Ook blijkt er veel te weinig aandacht voor dienstoverschrijdende processen, "terwijl dat net de hefboom van ict zou moeten zijn", zegt Filip De Rynck, docent bestuurskunde aan de Hogeschool Gent.

Een sleutelrol lijkt weggelegd voor de gemeentelijke secretaris. "Ze moeten geen ict-specialisten zijn, maar wel op z'n minst de taal spreken, al is het maar om de ict-leveranciers van repliek te kunnen dienen", zegt Filip De Rynck, die een sterke relatie ziet tussen de secretaris en de manier waarop organisatie en ict in die gemeente gekoppeld worden. Filip De Rynck waarschuwt er tot slot voor dat een gebrek aan coherent ict-beleid er in bepaalde gevallen zelfs kan voor zorgen dat de verkokering van de gemeentelijke diensten alleen nog maar versterkt wordt.

Bijzonder weinig Vlaamse gemeenten slagen er in om de brug te slaan tussen organisatie en ict. Dat is een van de conclusies uit een twee jaar durend onderzoek van de Hogeschool Gent in samenwerking met de Coördinatiecel Vlaams E-governement (CORVE) en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). In een dertigtal middelgrote Vlaamse gemeenten werd de relatie tussen ict en de organisatie onderzocht. De resultaten zijn erg uiteenlopend en de kloof tussen de gemeenten onderling verdiept naarmate de verwachtingen van de overheid toenemen. Het positieve is dat hardware geen probleem blijkt - die voldoet bij zowat alle onderzochte gemeenten. Gegevensbeheer daarentegen is een groot pijnpunt - zelfs bij diegene die als 'de betere' uit het onderzoek komen. Heel wat data zitten opgesloten in diensten of toepassingen. Ook blijkt er veel te weinig aandacht voor dienstoverschrijdende processen, "terwijl dat net de hefboom van ict zou moeten zijn", zegt Filip De Rynck, docent bestuurskunde aan de Hogeschool Gent. Een sleutelrol lijkt weggelegd voor de gemeentelijke secretaris. "Ze moeten geen ict-specialisten zijn, maar wel op z'n minst de taal spreken, al is het maar om de ict-leveranciers van repliek te kunnen dienen", zegt Filip De Rynck, die een sterke relatie ziet tussen de secretaris en de manier waarop organisatie en ict in die gemeente gekoppeld worden. Filip De Rynck waarschuwt er tot slot voor dat een gebrek aan coherent ict-beleid er in bepaalde gevallen zelfs kan voor zorgen dat de verkokering van de gemeentelijke diensten alleen nog maar versterkt wordt.