De cijfers zeggen alles: de telefoon is goed voor 95,25 procent van alle vragen die binnenkomen bij de Vlaamse Infolijn ('1700'). E-mail/brief groeit met een procentpunt tot 4,13 procent. De chatfunctie op [www.vlaanderen.be] is goed voor 0,58 procent van alle vragen. In absolute cijfers is het verschil nog prangender. De telefoon is goed voor 1,11 miljoen vragen, e-mail voor 26.878 en zonder spam, dankbetuigingen en automatische antwoorden zelfs slechts 19.273. 5169 mensen vonden hun weg naar de chatfunctie. Over het contact via de portaalsite zijn nog geen relevante cijfers omdat de analysesoftware pas vanaf december werkt. Via e-mail duurde de gemiddelde responstijd van de Infolijn 9u en 27 minuten.De Infolijn noteert dus een online stijging, maar niets om wild van te worden. Toch wordt volgend jaar een belangrijk ijkpunt voor de website. Doorheen 2006 kreeg de website www.vlaanderen.be een vernieuwde look na een gebruikersonderzoek. Dit jaar zal transformatie worden verdergezet om de informatie nog beter vindbaar en navigeerbaar te maken.De Infolijn werkt ook aan uitbreiding over andere kanalen. Via Interactieve Digitale Televisie is de informatiesite van de Infolijn beschikbaar. Sinds 2006 is teletekst van de Vlaamse regionale zenders daarbij gekomen. Dit jaar wil de Infolijn ook fysiek tot bij de mensen komen via mobiele voorlichtingsbalies.

De cijfers zeggen alles: de telefoon is goed voor 95,25 procent van alle vragen die binnenkomen bij de Vlaamse Infolijn ('1700'). E-mail/brief groeit met een procentpunt tot 4,13 procent. De chatfunctie op [www.vlaanderen.be] is goed voor 0,58 procent van alle vragen. In absolute cijfers is het verschil nog prangender. De telefoon is goed voor 1,11 miljoen vragen, e-mail voor 26.878 en zonder spam, dankbetuigingen en automatische antwoorden zelfs slechts 19.273. 5169 mensen vonden hun weg naar de chatfunctie. Over het contact via de portaalsite zijn nog geen relevante cijfers omdat de analysesoftware pas vanaf december werkt. Via e-mail duurde de gemiddelde responstijd van de Infolijn 9u en 27 minuten.De Infolijn noteert dus een online stijging, maar niets om wild van te worden. Toch wordt volgend jaar een belangrijk ijkpunt voor de website. Doorheen 2006 kreeg de website www.vlaanderen.be een vernieuwde look na een gebruikersonderzoek. Dit jaar zal transformatie worden verdergezet om de informatie nog beter vindbaar en navigeerbaar te maken.De Infolijn werkt ook aan uitbreiding over andere kanalen. Via Interactieve Digitale Televisie is de informatiesite van de Infolijn beschikbaar. Sinds 2006 is teletekst van de Vlaamse regionale zenders daarbij gekomen. Dit jaar wil de Infolijn ook fysiek tot bij de mensen komen via mobiele voorlichtingsbalies.