De Vlaamse overheidsdiensten die zich bezighouden met ict, e-government en informatiebeheer worden in de toekomst samengebracht in één dienst, de nog op te richten Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) Informatie Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft daarvoor de conceptnota goedgekeurd.

"Enerzijds is er, uit een grote evaluatie vanuit de klanten binnen de Vlaamse overheid, de vraag gekomen naar één enkel aanspreekpunt rond ict", vertelt Ellen Devriendt, raadgever communicatie op het kabinet van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois. "De beslissing om de diverse geledingen samen te brengen die binnen de Vlaamse overheid betrokken zijn bij ict, e-government, processen en informatie, is daarop een eerste antwoord. Anderzijds willen we meer de nadruk leggen op informatie als eindproduct. Processen en infrastructuur zijn daaraan voortaan ondergeschikt, dus niet langer omgekeerd."

In de conceptnota wordt ervoor geopteerd om de huidige DAB e-government en ICT-Beheer (eIB) uit te bouwen tot de DAB Informatie Vlaanderen. Luc Chauvin, huidig ict-manager van de huidige DAB e-government en ICT-Beheer, is door de Vlaamse regering aangeduid als veranderingsmanager, om dat proces in goede banen te leiden.

De nieuwe DAB zal rechtstreeks aangestuurd worden door de minister van Bestuurszaken, vandaag dus Geert Bourgeois. De DAB eIB zal onder meer worden aangevuld met de afdeling Proces- en Informatiebeheer (PIB) en het programma 'Vlaamse overheidsrapportering' (ook wel VO-rapportering genoemd). Uiteindelijk zal de DAB Informatie Vlaanderen zowat alle bestaande ict-, e-gov- en informatieprocessen van de Vlaamse overheid moeten beheren en dus ook het ene aanspreekpunt worden voor de interne klanten.

De Vlaamse overheidsdiensten die zich bezighouden met ict, e-government en informatiebeheer worden in de toekomst samengebracht in één dienst, de nog op te richten Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) Informatie Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft daarvoor de conceptnota goedgekeurd. "Enerzijds is er, uit een grote evaluatie vanuit de klanten binnen de Vlaamse overheid, de vraag gekomen naar één enkel aanspreekpunt rond ict", vertelt Ellen Devriendt, raadgever communicatie op het kabinet van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois. "De beslissing om de diverse geledingen samen te brengen die binnen de Vlaamse overheid betrokken zijn bij ict, e-government, processen en informatie, is daarop een eerste antwoord. Anderzijds willen we meer de nadruk leggen op informatie als eindproduct. Processen en infrastructuur zijn daaraan voortaan ondergeschikt, dus niet langer omgekeerd." In de conceptnota wordt ervoor geopteerd om de huidige DAB e-government en ICT-Beheer (eIB) uit te bouwen tot de DAB Informatie Vlaanderen. Luc Chauvin, huidig ict-manager van de huidige DAB e-government en ICT-Beheer, is door de Vlaamse regering aangeduid als veranderingsmanager, om dat proces in goede banen te leiden. De nieuwe DAB zal rechtstreeks aangestuurd worden door de minister van Bestuurszaken, vandaag dus Geert Bourgeois. De DAB eIB zal onder meer worden aangevuld met de afdeling Proces- en Informatiebeheer (PIB) en het programma 'Vlaamse overheidsrapportering' (ook wel VO-rapportering genoemd). Uiteindelijk zal de DAB Informatie Vlaanderen zowat alle bestaande ict-, e-gov- en informatieprocessen van de Vlaamse overheid moeten beheren en dus ook het ene aanspreekpunt worden voor de interne klanten.