De Vlaamse regering heeft de conceptnota van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois rond 'open data' goedgekeurd.

Hoewel we heel wat achterlopen op de Verenigde Staten, waar president Barack Obama de stuwende kracht is, en het Verenigd Koninkrijk, dat sinds 2010 de Britse bevolking via data.gov.uk toegang geeft tot duizenden datasets van de overheid, wint het concept 'open data' - het openstellen van niet-persoongebonden overheidsgegevens - stilaan ook terrein bij de overheden in ons land.

Zo ook in Vlaanderen. De vraag naar 'open data' was al één van de meest pertinente die voortvloeide uit het Vlaanderen-initiatief, waarmee de Vlaamse overheid in contact wilde komen en interactief wilde omgaan met haar 'klanten', de burgers en bedrijven. De motivering om overheidsdata publiek beschikbaar te stellen, zo stelde een studie van de Nederlandse kennisorganisatie TNO, is een combinatie van de economische waarde (innovatie), een betere publieke dienstverlening en de democratiserende kracht die open data potentieel in zich dragen. Vooral het eerste argument is trouwens ook al onderbouwd en becijferd in verschillende studies.

Nu speelt minister Geert Bourgeois daarop in met een conceptnota die vandaag goedgekeurd is door de Vlaamse regering. De nota van Bourgeois stelt dat open data de norm moet worden binnen de Vlaamse overheid: gesloten data kan nog enkel mits expliciete verantwoording. Hergebruik van open data is volgens het document toegestaan, "ook voor commerciële doeleinden, gratis of tegen een billijke vergoeding." Bij open data moet voorts gebruik gemaakt geworden van open standaarden en open api's en moet uit authentieke gegevens geput worden waar mogelijk, klinkt het nog.

Bourgeois vraagt ook om een integrale benadering, dus over het lokale, regionale en federale niveau heen. De idee is om alvast voor Vlaanderen aan een centraal repertorium uit te werken dat generieke gegevens bevat over de Vlaamse overheid als geheel. "In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan de gegevens verzameld in het kader van het programma VO-bedrijfsinformatie. (...) Dit repertorium kan op termijn evolueren naar een belangrijke (authentieke) bron van open data beschikbaar voor burgers en bedrijven."

Heel concreet is het voorstel om dit najaar de lopende initiatieven binnen de Vlaamse, federale en lokale overheden in kaart te brengen om te kijken waar kan samengewerkt worden. Intussen wordt het overleg met de federale overheid opgestart, om metadatering, formats en licentiemodellen op elkaar af te stemmen, zelfs tot een gemeenschappelijk portaal toe. Van december tot mei volgend jaar moeten dan de bruikbare Vlaamse datasets geïdentificeerd en misschien zelfs al gepubliceerd worden. Intussen is het de bedoeling dat tegelijk ook een structurele aanpak wordt voorbereid en dat binnen de overheden, maar ook bij bedrijven en burgers, gestart wordt met de bewustmaking.

De Vlaamse regering heeft de conceptnota van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois rond 'open data' goedgekeurd. Hoewel we heel wat achterlopen op de Verenigde Staten, waar president Barack Obama de stuwende kracht is, en het Verenigd Koninkrijk, dat sinds 2010 de Britse bevolking via data.gov.uk toegang geeft tot duizenden datasets van de overheid, wint het concept 'open data' - het openstellen van niet-persoongebonden overheidsgegevens - stilaan ook terrein bij de overheden in ons land. Zo ook in Vlaanderen. De vraag naar 'open data' was al één van de meest pertinente die voortvloeide uit het Vlaanderen-initiatief, waarmee de Vlaamse overheid in contact wilde komen en interactief wilde omgaan met haar 'klanten', de burgers en bedrijven. De motivering om overheidsdata publiek beschikbaar te stellen, zo stelde een studie van de Nederlandse kennisorganisatie TNO, is een combinatie van de economische waarde (innovatie), een betere publieke dienstverlening en de democratiserende kracht die open data potentieel in zich dragen. Vooral het eerste argument is trouwens ook al onderbouwd en becijferd in verschillende studies. Nu speelt minister Geert Bourgeois daarop in met een conceptnota die vandaag goedgekeurd is door de Vlaamse regering. De nota van Bourgeois stelt dat open data de norm moet worden binnen de Vlaamse overheid: gesloten data kan nog enkel mits expliciete verantwoording. Hergebruik van open data is volgens het document toegestaan, "ook voor commerciële doeleinden, gratis of tegen een billijke vergoeding." Bij open data moet voorts gebruik gemaakt geworden van open standaarden en open api's en moet uit authentieke gegevens geput worden waar mogelijk, klinkt het nog. Bourgeois vraagt ook om een integrale benadering, dus over het lokale, regionale en federale niveau heen. De idee is om alvast voor Vlaanderen aan een centraal repertorium uit te werken dat generieke gegevens bevat over de Vlaamse overheid als geheel. "In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan de gegevens verzameld in het kader van het programma VO-bedrijfsinformatie. (...) Dit repertorium kan op termijn evolueren naar een belangrijke (authentieke) bron van open data beschikbaar voor burgers en bedrijven." Heel concreet is het voorstel om dit najaar de lopende initiatieven binnen de Vlaamse, federale en lokale overheden in kaart te brengen om te kijken waar kan samengewerkt worden. Intussen wordt het overleg met de federale overheid opgestart, om metadatering, formats en licentiemodellen op elkaar af te stemmen, zelfs tot een gemeenschappelijk portaal toe. Van december tot mei volgend jaar moeten dan de bruikbare Vlaamse datasets geïdentificeerd en misschien zelfs al gepubliceerd worden. Intussen is het de bedoeling dat tegelijk ook een structurele aanpak wordt voorbereid en dat binnen de overheden, maar ook bij bedrijven en burgers, gestart wordt met de bewustmaking.