De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet goedgekeurd dat de oprichting van de "Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel" goedkeurt, de Vlaamse Smals zeg maar.

Dat moet een soort 'pool' van consultants worden die voor projecten bij de Vlaamse overheid worden ingeschakeld. Die vereniging, waarin publiekrechtelijke entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen kunnen toetreden, zal ict-personeel ter beschikking stellen aan haar leden. Die Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel wordt opgericht als een privaatrechtelijk vormgegeven EVA (extern verzelfstandigd agentschap), meer bepaald een vzw.

Het idee van een 'ict-vzw' voor de overheid is niet nieuw, integendeel. Onder meer bij de federale overheid gebruiken Smals, maar ook Fedict Select (vroeger e-gov-vzw), de vzw-constructie om ict'ers te kunnen aanwerven aan 'marktconforme' voorwaarden. De redenering is vooral dat de overheid niet kan concurreren met de privébedrijven in de aanwerving van goede ict-krachten als ze binnen de vastgelegde overheidsbarema's moet blijven. Een privaatrechtelijk vehikel als een vzw omzeilt dat probleem.

Er was al sprake van een Vlaamse Smals in 2009. Nu pas is het voorontwerp van decreet daarvoor goedgekeurd. Daarover wordt nu overigens nog het advies ingewonnen van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en van de Raad van State. Eerder werd al gesteld dat de constructie geen invloed zou mogen hebben op het grootschalige Vlaamse outsourcingscontract met Belgacom en HP.

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet goedgekeurd dat de oprichting van de "Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel" goedkeurt, de Vlaamse Smals zeg maar. Dat moet een soort 'pool' van consultants worden die voor projecten bij de Vlaamse overheid worden ingeschakeld. Die vereniging, waarin publiekrechtelijke entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen kunnen toetreden, zal ict-personeel ter beschikking stellen aan haar leden. Die Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel wordt opgericht als een privaatrechtelijk vormgegeven EVA (extern verzelfstandigd agentschap), meer bepaald een vzw. Het idee van een 'ict-vzw' voor de overheid is niet nieuw, integendeel. Onder meer bij de federale overheid gebruiken Smals, maar ook Fedict Select (vroeger e-gov-vzw), de vzw-constructie om ict'ers te kunnen aanwerven aan 'marktconforme' voorwaarden. De redenering is vooral dat de overheid niet kan concurreren met de privébedrijven in de aanwerving van goede ict-krachten als ze binnen de vastgelegde overheidsbarema's moet blijven. Een privaatrechtelijk vehikel als een vzw omzeilt dat probleem. Er was al sprake van een Vlaamse Smals in 2009. Nu pas is het voorontwerp van decreet daarvoor goedgekeurd. Daarover wordt nu overigens nog het advies ingewonnen van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en van de Raad van State. Eerder werd al gesteld dat de constructie geen invloed zou mogen hebben op het grootschalige Vlaamse outsourcingscontract met Belgacom en HP.