De aangroei in 2015 is bijna uitsluitend toe te wijzen aan oudere projectvergunningen. "Bij navraag blijkt dat de vergunningen van de in 2015 gerealiseerde windturbines in Vlaanderen drie tot vijf jaar oud zijn", aldus VWEA directeur Bart Bode in het persbericht.

Volgens de VWEA toont dit aan dat de doorlooptijd van windenergieprojecten "nog steeds heel lang is en dat de beoogde versnelling in het beleid voorlopig achterwege blijft".De VWEA stelt dat de overheden geen rechtszekerheid bieden en dat nieuwe voorwaarden en monitoring worden opgelegd. De windenergiesector vraagt de Vlaamse regering dan ook snel werk te maken van een snel, eenvoudig en duidelijk vergunningenbeleid en "er voor te zorgen dat de voorwaarden voor nieuwe projecten economisch voldoende rendabel blijven".

De Vlaamse regering moet daarnaast ambitieuzer zijn in de klimaat- en energiedoelstellingen. "De verdere uitbouw van windenergie in Vlaanderen is de beste garantie voor het halen van deze doelen", aldus nog Bode.

In 2015 werden vooral nieuwe turbines gebouwd in de provincie Limburg (28) en de Oost-Vlaamse havengebieden (31). De aangroei was volgens de VWEA eerder beperkt in West-Vlaanderen (9 windturbines) en Antwerpen (10), gezien het potentieel daar. In Vlaams-Brabant kwamen er 7 windturbines bij. Dat is iets beter dan de vorige jaren. "Een groot deel van de provincie blijft gehypothekeerd door bepaalde eisen vanuit de controlediensten van de luchtvaart", aldus de VWEA. (Belga)

De aangroei in 2015 is bijna uitsluitend toe te wijzen aan oudere projectvergunningen. "Bij navraag blijkt dat de vergunningen van de in 2015 gerealiseerde windturbines in Vlaanderen drie tot vijf jaar oud zijn", aldus VWEA directeur Bart Bode in het persbericht.Volgens de VWEA toont dit aan dat de doorlooptijd van windenergieprojecten "nog steeds heel lang is en dat de beoogde versnelling in het beleid voorlopig achterwege blijft".De VWEA stelt dat de overheden geen rechtszekerheid bieden en dat nieuwe voorwaarden en monitoring worden opgelegd. De windenergiesector vraagt de Vlaamse regering dan ook snel werk te maken van een snel, eenvoudig en duidelijk vergunningenbeleid en "er voor te zorgen dat de voorwaarden voor nieuwe projecten economisch voldoende rendabel blijven".De Vlaamse regering moet daarnaast ambitieuzer zijn in de klimaat- en energiedoelstellingen. "De verdere uitbouw van windenergie in Vlaanderen is de beste garantie voor het halen van deze doelen", aldus nog Bode.In 2015 werden vooral nieuwe turbines gebouwd in de provincie Limburg (28) en de Oost-Vlaamse havengebieden (31). De aangroei was volgens de VWEA eerder beperkt in West-Vlaanderen (9 windturbines) en Antwerpen (10), gezien het potentieel daar. In Vlaams-Brabant kwamen er 7 windturbines bij. Dat is iets beter dan de vorige jaren. "Een groot deel van de provincie blijft gehypothekeerd door bepaalde eisen vanuit de controlediensten van de luchtvaart", aldus de VWEA. (Belga)