Er wordt werk gemaakt van een Vlaams e-boekplatform (VEP). Dat wist Jan Braeckman, directeur van Bibnet te vertellen op een congres van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD) in Oostende.

Bibnet is een begin dit jaar opgerichte projectorganisatie van de Vlaamse Overheid die er moet voor zorgen dat bibliotheken ook in een digitale omgeving een meerwaarde kunnen betekenen voor hun publiek. En daar horen dus ook e-boeken bij. "Na heel wat studiewerk zijn we tot de conclusie gekomen dat een publiek/private samenwerking met het commerciële boekenvak het meest geschikt is", zegt Jan Braeckman. Concreet zal het nieuw te ontwikkelen VEP de opslag centraliseren (met strikte eisen voor een blijvend én beveiligd karakter) en de exploitatie van de digitale boekproductie faciliteren. Aan de ene kant worden de uitgeverijen aangesloten, terwijl langs de andere kant zowel de bibliotheken als de verkoopskanalen zitten.

Via het VEP moet de aanwezigheid van Vlaamse boeken op het internet toenemen en de schaalvergroting zal op termijn resulteren in kostenbesparing. De bedoeling is ook om onder meer via metadata tot een 'full text search' oplossing te komen, zodat VEP een duurzaam digitaal archief kan worden. Nog deze maand zou er uitsluitsel moeten komen over de financiering van het platform en eventuele Vlaamse subsidies in het kader van innovatie. In 2010 hopen Bibnet en Boek.be een eerste prototype te kunnen bouwen om even nadien de definitieve aanbesteding te kunnen starten.

Er wordt werk gemaakt van een Vlaams e-boekplatform (VEP). Dat wist Jan Braeckman, directeur van Bibnet te vertellen op een congres van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD) in Oostende. Bibnet is een begin dit jaar opgerichte projectorganisatie van de Vlaamse Overheid die er moet voor zorgen dat bibliotheken ook in een digitale omgeving een meerwaarde kunnen betekenen voor hun publiek. En daar horen dus ook e-boeken bij. "Na heel wat studiewerk zijn we tot de conclusie gekomen dat een publiek/private samenwerking met het commerciële boekenvak het meest geschikt is", zegt Jan Braeckman. Concreet zal het nieuw te ontwikkelen VEP de opslag centraliseren (met strikte eisen voor een blijvend én beveiligd karakter) en de exploitatie van de digitale boekproductie faciliteren. Aan de ene kant worden de uitgeverijen aangesloten, terwijl langs de andere kant zowel de bibliotheken als de verkoopskanalen zitten. Via het VEP moet de aanwezigheid van Vlaamse boeken op het internet toenemen en de schaalvergroting zal op termijn resulteren in kostenbesparing. De bedoeling is ook om onder meer via metadata tot een 'full text search' oplossing te komen, zodat VEP een duurzaam digitaal archief kan worden. Nog deze maand zou er uitsluitsel moeten komen over de financiering van het platform en eventuele Vlaamse subsidies in het kader van innovatie. In 2010 hopen Bibnet en Boek.be een eerste prototype te kunnen bouwen om even nadien de definitieve aanbesteding te kunnen starten.