Ongeveer tien procent minder Walen dan Vlamingen maken gebruik van een computer. Dat blijkt uit statistieken van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie over het computergebruik in 2006.

In Vlaanderen gebruikt 21 procent van de mannelijke bevolking nooit een computer, tegenover 31 procent in Wallonië. Voor de vrouwelijke bevolking bedraagt dat cijfer 29 procent voor Vlaanderen en 37 procent voor Wallonië. Brussel scoort het best, met voor mannen en vrouwen respectievelijk 20 procent en 26 procent.

Uit de cijfers blijkt dat minder mannen (24 procent) dan vrouwen (31 procent) in België nooit een computer gebruiken en dat het computergebruik in ons land ook varieert naar gelang van leeftijd en opleidingsgraad.

Van de ondervraagde mannen en vrouwen tussen 16 en 24 jaar gebruikte respectievelijk 8 en 6 procent nooit een computer. In de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar ligt het percentage mannen op 16 procent en het percentage vrouwen op 20 procent. Bij de Belgische mannen en vrouwen tussen 55 en 74 jaar oud bedragen die cijfers respectievelijk 49 procent en 68 procent. De cijfers zijn gebaseerd op een steekproef bij 10.659 respondenten (belga).

Ongeveer tien procent minder Walen dan Vlamingen maken gebruik van een computer. Dat blijkt uit statistieken van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie over het computergebruik in 2006. In Vlaanderen gebruikt 21 procent van de mannelijke bevolking nooit een computer, tegenover 31 procent in Wallonië. Voor de vrouwelijke bevolking bedraagt dat cijfer 29 procent voor Vlaanderen en 37 procent voor Wallonië. Brussel scoort het best, met voor mannen en vrouwen respectievelijk 20 procent en 26 procent. Uit de cijfers blijkt dat minder mannen (24 procent) dan vrouwen (31 procent) in België nooit een computer gebruiken en dat het computergebruik in ons land ook varieert naar gelang van leeftijd en opleidingsgraad. Van de ondervraagde mannen en vrouwen tussen 16 en 24 jaar gebruikte respectievelijk 8 en 6 procent nooit een computer. In de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar ligt het percentage mannen op 16 procent en het percentage vrouwen op 20 procent. Bij de Belgische mannen en vrouwen tussen 55 en 74 jaar oud bedragen die cijfers respectievelijk 49 procent en 68 procent. De cijfers zijn gebaseerd op een steekproef bij 10.659 respondenten (belga).