De ononderbroken stroom van miljoenen 'tweets' blijkt een krachtigere 'voorspellingskracht' te hebben dan gedacht.

Het geheel van tweets lijkt te fungeren als een soort van 'groepswijsheid', die door bedrijven en overheden kan worden ontgonnen met het oog op het maken van voorspellingen. Die stelling werd getoetst betreffende voorspellingen over de omzet van films en over de evolutie op de beurs.

In het eerste geval werd het succes van films voorspeld op basis van het aantal tweets over een bepaalde film in de week voorafgaand aan zijn verspreiding op gote schaal in de bioscopen. In een periode van drie maanden werden 24 films gevolgd aan de hand van 2,89 miljoen tweets,op basis van sleutelwoorden uit de titel van de film.

Er werd tevens gebruik gemaakt van 'sentiment analysis', waarbij werd beoordeeld of de inhoud van de tweet als 'positief', 'negatief' of 'neutraal' kon worden beschouwd. Een en ander maakt dit wel tot een specifiek Amerikaans experiment. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van het HP Labs in Palo Alto.

Hoger, Lager

Allicht opmerkelijker nog is een studie die de evolutie van de Dow Jones Industrial Average heeft gemapt op een verzameling van tweets uit de hele wereld. Het betrof ca. 9,7 miljoen tweets door 2,7 twitteraars, in de periode maart tot december 2008. De inhoud van de tweets werd getoetst in functie van de zes 'gemoedsgesteltenissen' in de Google-Profile of Mood States (GPOMS).

Die zijn 'kalm' (calm), 'alert' (alert), 'zeker' (sure), 'vitaal' (vital), 'vriendelijk' (kind) en 'gelukkig' (happy), en dat op basis van uitdrukkingen met 'I feel' en dies meer. Uit de studie blijkt dat de factor 'kalm' er in slaagde tot zes dagen op voorhand te voorspellen of de Dow Jones hoger of lager zou afsluiten. De accuratesse voor de voorspelling van de dagelijkse afsluiting bereikte tot 87,6 procent.

De onderzoekers zelf, afkomstig van de universtiteiten van de USA (Indiana University-Bloomington) en Groot Brittannië (Manchester) plaatsen zelf enkele bedenkingen bij hun resultaten. Zo waren de meeste tweets de facto afkomstig uit de USA en in het Engels, zij het dat er ook tweets uit de rest van de wereld tussen zaten.

Dat laatste roept vragen op hoe de gemoedsgesteltenis van personen eender waar ter wereld, in het bijzonder de 'kalme' gemoedsgesteltenis, kan correleren met het gedrag op de beurs in New York. Voorts kon een en ander ook niet worden getoetst aan de reële gemoedsgesteltenis van de bevolking in haar geheel, want het betrof nu eenmaal enkel gebruikers van twitter.

Bovendien is er in het geheel geen kijk op mogelijke causatieve mechanismen. Critici wijzen voorts op het gevaar van ogenschijnlijke correlaties, naast 'self fulfilling prophecies', alias voorspellingen die zichzelf doen uitkomen.

De ononderbroken stroom van miljoenen 'tweets' blijkt een krachtigere 'voorspellingskracht' te hebben dan gedacht. Het geheel van tweets lijkt te fungeren als een soort van 'groepswijsheid', die door bedrijven en overheden kan worden ontgonnen met het oog op het maken van voorspellingen. Die stelling werd getoetst betreffende voorspellingen over de omzet van films en over de evolutie op de beurs. In het eerste geval werd het succes van films voorspeld op basis van het aantal tweets over een bepaalde film in de week voorafgaand aan zijn verspreiding op gote schaal in de bioscopen. In een periode van drie maanden werden 24 films gevolgd aan de hand van 2,89 miljoen tweets,op basis van sleutelwoorden uit de titel van de film. Er werd tevens gebruik gemaakt van 'sentiment analysis', waarbij werd beoordeeld of de inhoud van de tweet als 'positief', 'negatief' of 'neutraal' kon worden beschouwd. Een en ander maakt dit wel tot een specifiek Amerikaans experiment. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van het HP Labs in Palo Alto. Hoger, Lager Allicht opmerkelijker nog is een studie die de evolutie van de Dow Jones Industrial Average heeft gemapt op een verzameling van tweets uit de hele wereld. Het betrof ca. 9,7 miljoen tweets door 2,7 twitteraars, in de periode maart tot december 2008. De inhoud van de tweets werd getoetst in functie van de zes 'gemoedsgesteltenissen' in de Google-Profile of Mood States (GPOMS). Die zijn 'kalm' (calm), 'alert' (alert), 'zeker' (sure), 'vitaal' (vital), 'vriendelijk' (kind) en 'gelukkig' (happy), en dat op basis van uitdrukkingen met 'I feel' en dies meer. Uit de studie blijkt dat de factor 'kalm' er in slaagde tot zes dagen op voorhand te voorspellen of de Dow Jones hoger of lager zou afsluiten. De accuratesse voor de voorspelling van de dagelijkse afsluiting bereikte tot 87,6 procent. De onderzoekers zelf, afkomstig van de universtiteiten van de USA (Indiana University-Bloomington) en Groot Brittannië (Manchester) plaatsen zelf enkele bedenkingen bij hun resultaten. Zo waren de meeste tweets de facto afkomstig uit de USA en in het Engels, zij het dat er ook tweets uit de rest van de wereld tussen zaten. Dat laatste roept vragen op hoe de gemoedsgesteltenis van personen eender waar ter wereld, in het bijzonder de 'kalme' gemoedsgesteltenis, kan correleren met het gedrag op de beurs in New York. Voorts kon een en ander ook niet worden getoetst aan de reële gemoedsgesteltenis van de bevolking in haar geheel, want het betrof nu eenmaal enkel gebruikers van twitter. Bovendien is er in het geheel geen kijk op mogelijke causatieve mechanismen. Critici wijzen voorts op het gevaar van ogenschijnlijke correlaties, naast 'self fulfilling prophecies', alias voorspellingen die zichzelf doen uitkomen.