Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) gaat zijn collega van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) aanmanen om bij het vastleggen van stralingsnormen voor gsm-masten extra voorzichtigheid aan de dag te leggen in de buurt van scholen.

Dat antwoordde Smet in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement op een vraag van Marleen Vanderpoorten (Open Vld). Vanderpoorten uitte haar bezorgdheid over het feit dat er in Vlaanderen zo'n 65 gsm-masten bovenop scholen geplaatst zijn. Ze vroeg zich af of het "als voorzorgsmaatregel" niet aangewezen zou zijn om de plaatsing van gsm-masten te verbieden in de buurt van scholen. "Het is nog niet bewezen dat de straling van gsm-masten schadelijk is, maar het is ook nog niet bewezen dat dat níét gevaarlijk is," benadrukte ze.

CD&V en Groen! traden Vanderpoorten bij. Kris Van Dijck van N-VA stelde zich terughoudender op en wees op de consequenties van een eventueel plaatsingsverbod in de buurt van scholen. "Als we antennes bij scholen verbieden omdat ze gevaarlijk kunnen zijn, moeten we ze ook verbieden in woonwijken, bij ziekenhuizen, rusthuizen...", wierp hij op.

Minister Smet wees erop dat de discussie over de plaatsing van gsm-masten eerder thuishoort bij Leefmilieu. Hij gaf aan dat minister van Leefmilieu Schauvliege op dit moment werkt aan een reglementering voor straling van onder meer gsm-masten. Hij zal zijn collega-minister aanmanen om bij het vastleggen van stralingsnormen rekening te houden met kwetsbare groepen, zoals kinderen (in scholen en crèches) en zieken (in zieken- en rusthuizen).

Bron: Belga

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) gaat zijn collega van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) aanmanen om bij het vastleggen van stralingsnormen voor gsm-masten extra voorzichtigheid aan de dag te leggen in de buurt van scholen. Dat antwoordde Smet in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement op een vraag van Marleen Vanderpoorten (Open Vld). Vanderpoorten uitte haar bezorgdheid over het feit dat er in Vlaanderen zo'n 65 gsm-masten bovenop scholen geplaatst zijn. Ze vroeg zich af of het "als voorzorgsmaatregel" niet aangewezen zou zijn om de plaatsing van gsm-masten te verbieden in de buurt van scholen. "Het is nog niet bewezen dat de straling van gsm-masten schadelijk is, maar het is ook nog niet bewezen dat dat níét gevaarlijk is," benadrukte ze. CD&V en Groen! traden Vanderpoorten bij. Kris Van Dijck van N-VA stelde zich terughoudender op en wees op de consequenties van een eventueel plaatsingsverbod in de buurt van scholen. "Als we antennes bij scholen verbieden omdat ze gevaarlijk kunnen zijn, moeten we ze ook verbieden in woonwijken, bij ziekenhuizen, rusthuizen...", wierp hij op. Minister Smet wees erop dat de discussie over de plaatsing van gsm-masten eerder thuishoort bij Leefmilieu. Hij gaf aan dat minister van Leefmilieu Schauvliege op dit moment werkt aan een reglementering voor straling van onder meer gsm-masten. Hij zal zijn collega-minister aanmanen om bij het vastleggen van stralingsnormen rekening te houden met kwetsbare groepen, zoals kinderen (in scholen en crèches) en zieken (in zieken- en rusthuizen). Bron: Belga