Data News sprak met Debeuckelaere naar aanleiding van de GDPR-wetgeving die op 25 mei 2018 in werking treedt. Gelijk met die uitgebreide datawetgeving zal ook de privacycommissie zelf worden hervormd tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. Maar als de huidige voorzitter mag kiezen, dan prefereert hij een andere functie.

"Ik heb voor mezelf besloten dat ik niet van plan ben om voorzitter te worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wat me wel interesseert is de geschillenkamer (een van de onderdelen van de nieuwe autoriteit, nvdr). Ik denk dat het belangrijk is om daar een ervaren jurist, liefst met een achtergrond als magistraat, aan het roer te zetten."

Wetswijziging

Om dat laatste mogelijk te maken is er wel een wetswijziging nodig, want volgens Debeuckelaere komt een magistraat (zoals hij) niet in aanmerking voor die functie.

"De organieke wet voorziet niet in een mogelijke detachering vanuit de magistratuur zodat ik wel verplicht zou zijn om 'ontslag' te nemen om in de nieuwe autoriteit te kunnen functioneren. En dat zal ik niet doen. Ik ben en blijf magistraat. Ik hoop dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers, bij het bepalen van het statuut van de vijf directieleden, het ook mogelijk zal maken voor de rechterlijke orde om in de Autoriteit te werken. Maar het moet dan wel expliciet voorzien zijn. Zoals ook voor mensen die uit de private sector geïnteresseerd zijn een degelijk statuut zal moeten uitgewerkt worden. We moeten streven naar een multidisciplinair team."

Debeuckelaere zou die functie graag willen combineren met het ondervoorzitterschap van de Europese privacyautoriteit, wat hij vandaag al doet. Maar wil binnen de Belgische context graag "In de luwte aan juridisch werk doen."

Lastige start

Daarmee zou er een einde komen aan een voorzitterschap dat sinds januari 2005 loopt. "Ik heb het lang genoeg gedaan. Er moeten nieuwe en liefst jonge mensen komen." De Beuckelaere wordt volgend jaar 64.

Maar de aftredend voorzitter is ook realistisch voor zijn opvolgers. "Ik vrees dat er in de eerste jaren weinig eer te rapen is. Het wordt zeer hard werken voor misschien povere resultaten. Al hoop ik dat het na 2-3 jaar beter zal gaan."

Hij doelt daarmee op de grootschalige hervorming die gelijktijdig met de GDPR-wetgeving moet gebeuren. Eerder schreef Data News al dat de commissie daardoor van 16 commissarissen naar 5 vastbenoemde directeurs zal gaan. Maar de operatie blijft budgetneutraal. Of anders gezegd: de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit moet zichzelf herorganiseren, intussen breidt het takenpakket stevig uit, maar zonder extra middelen.

Wel laat de huidige voorzitter nog ruimte voor een overgangsfase, mocht de nieuwe organisatie dat nodig achten. "De wet is daar niet op voorzien, maar als dat voor een korte periode is, net om mensen in pole position te zetten als voorzitter, dan wil ik het wel overwegen."

Data News sprak met Debeuckelaere naar aanleiding van de GDPR-wetgeving die op 25 mei 2018 in werking treedt. Gelijk met die uitgebreide datawetgeving zal ook de privacycommissie zelf worden hervormd tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. Maar als de huidige voorzitter mag kiezen, dan prefereert hij een andere functie."Ik heb voor mezelf besloten dat ik niet van plan ben om voorzitter te worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wat me wel interesseert is de geschillenkamer (een van de onderdelen van de nieuwe autoriteit, nvdr). Ik denk dat het belangrijk is om daar een ervaren jurist, liefst met een achtergrond als magistraat, aan het roer te zetten."WetswijzigingOm dat laatste mogelijk te maken is er wel een wetswijziging nodig, want volgens Debeuckelaere komt een magistraat (zoals hij) niet in aanmerking voor die functie."De organieke wet voorziet niet in een mogelijke detachering vanuit de magistratuur zodat ik wel verplicht zou zijn om 'ontslag' te nemen om in de nieuwe autoriteit te kunnen functioneren. En dat zal ik niet doen. Ik ben en blijf magistraat. Ik hoop dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers, bij het bepalen van het statuut van de vijf directieleden, het ook mogelijk zal maken voor de rechterlijke orde om in de Autoriteit te werken. Maar het moet dan wel expliciet voorzien zijn. Zoals ook voor mensen die uit de private sector geïnteresseerd zijn een degelijk statuut zal moeten uitgewerkt worden. We moeten streven naar een multidisciplinair team."Debeuckelaere zou die functie graag willen combineren met het ondervoorzitterschap van de Europese privacyautoriteit, wat hij vandaag al doet. Maar wil binnen de Belgische context graag "In de luwte aan juridisch werk doen."Lastige startDaarmee zou er een einde komen aan een voorzitterschap dat sinds januari 2005 loopt. "Ik heb het lang genoeg gedaan. Er moeten nieuwe en liefst jonge mensen komen." De Beuckelaere wordt volgend jaar 64.Maar de aftredend voorzitter is ook realistisch voor zijn opvolgers. "Ik vrees dat er in de eerste jaren weinig eer te rapen is. Het wordt zeer hard werken voor misschien povere resultaten. Al hoop ik dat het na 2-3 jaar beter zal gaan."Hij doelt daarmee op de grootschalige hervorming die gelijktijdig met de GDPR-wetgeving moet gebeuren. Eerder schreef Data News al dat de commissie daardoor van 16 commissarissen naar 5 vastbenoemde directeurs zal gaan. Maar de operatie blijft budgetneutraal. Of anders gezegd: de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit moet zichzelf herorganiseren, intussen breidt het takenpakket stevig uit, maar zonder extra middelen.Wel laat de huidige voorzitter nog ruimte voor een overgangsfase, mocht de nieuwe organisatie dat nodig achten. "De wet is daar niet op voorzien, maar als dat voor een korte periode is, net om mensen in pole position te zetten als voorzitter, dan wil ik het wel overwegen."