17 procent van de Belgische ondernemingen is op zoek naar nieuwe it-medewerkers. Dat is een daling met 5 procent ten opzichte van 2007. Opvallend is echter dat bij corporate ondernemingen met meer dan 500 werknemers, de vraag wel nog toeneemt.

Een en ander blijkt uit de jongste opiniepeiling van Heliview in opdracht van Data News. Er werden 302 ict-verantwoordelijken ondervraagd tijdens de eerste helft van oktober. Bijna één op vijf gaf aan volgend jaar zeker nog nieuwe it-medewerkers te willen aantrekken. De daling is het grootst in de dienstensector waar vorig jaar één op de drie aangaf zijn it-afdeling te willen versterken. Dat aantal is gedaald van 33 naar 21 procent. Ook in de industrie blijkt er minder appetijt. In de non-profitsector is er dan weer wel meer vraag naar it-medewerkers.

Kleinere ondernemingen nemen wat gas terug op het vlak van rekrutering, maar het goede nieuws is dat vooral de echt grote bedrijven vacatures blijven plaatsen. Daar gaat het om bijna één op de vier bedrijven. De it-afdelingen hebben er 100 tot 2.000 medewerkers.

Bij de enquête zijn niet de it-ondernemingen zelf betrokken. Agoria spreekt nog steeds van een totaal tekort van zo'n 14.000 werknemers in de it-sector.

In bijlage bij Data News vindt u onze special 'Working in ICT' met de profielen van 228 ondernemingen die op zoek zijn naar informatici.

17 procent van de Belgische ondernemingen is op zoek naar nieuwe it-medewerkers. Dat is een daling met 5 procent ten opzichte van 2007. Opvallend is echter dat bij corporate ondernemingen met meer dan 500 werknemers, de vraag wel nog toeneemt. Een en ander blijkt uit de jongste opiniepeiling van Heliview in opdracht van Data News. Er werden 302 ict-verantwoordelijken ondervraagd tijdens de eerste helft van oktober. Bijna één op vijf gaf aan volgend jaar zeker nog nieuwe it-medewerkers te willen aantrekken. De daling is het grootst in de dienstensector waar vorig jaar één op de drie aangaf zijn it-afdeling te willen versterken. Dat aantal is gedaald van 33 naar 21 procent. Ook in de industrie blijkt er minder appetijt. In de non-profitsector is er dan weer wel meer vraag naar it-medewerkers. Kleinere ondernemingen nemen wat gas terug op het vlak van rekrutering, maar het goede nieuws is dat vooral de echt grote bedrijven vacatures blijven plaatsen. Daar gaat het om bijna één op de vier bedrijven. De it-afdelingen hebben er 100 tot 2.000 medewerkers. Bij de enquête zijn niet de it-ondernemingen zelf betrokken. Agoria spreekt nog steeds van een totaal tekort van zo'n 14.000 werknemers in de it-sector. In bijlage bij Data News vindt u onze special 'Working in ICT' met de profielen van 228 ondernemingen die op zoek zijn naar informatici.