Met 108.000 studenten blijft Brussel de grootste studentenstad van het land. In een nieuwe studie van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) hebben onderzoekers die studentenpopulatie voor het eerst geanalyseerd op basis van gedetailleerde Brusselse cijfers. Meer bepaald onderzochten ze hoe de man-vrouw-verdeling naargelang de studierichting verschilt van die in de rest van het land.

In vergelijking met België zijn er in Brussel meer vrouwen die een hogere studie aanvatten, maar blijken die te weinig voor STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics) te kiezen. In sterk wiskundig georiënteerde richtingen, zeker die met een meer praktische opleiding, is slechts één op de vijf Brusselse studenten een vrouw. Aan de universiteit stijgt dat aandeel naar 35 procent. "Toch zien we dat sommige STEM-richtingen wel nog goed scoren bij vrouwelijke studenten", zegt Cédric Verstraete van Innoviris, die samen met BISA-collega Morgane Van Laethem de studie uitvoerde."Bij de opleiding burgerlijk ingenieur-architecten is de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke studenten bijna 50-50".

Hogere slaagcijfers bij vrouwen die voor STEM-richtingen kiezen

Het grootste knelpunt zit bij de IT-opleidingen, met slechts een instroom van 8 procent vrouwelijke studenten. "Dat is een dramatisch cijfer, omdat Brussel in de sector van de digitalisering een koppositie bekleedt en er een hele potentiële pool aan vrouwelijke IT'ers niet eens denkt aan een studie in de computerwetenschappen. Nochtans, en dat maakt het nog erger, blijkt uit de cijfers dat vrouwen die voor een STEM-richting kiezen met een sterke wiskundige component, een hoger slaagcijfer halen dan hun mannelijke collega's. Internationaal onderzoek wijst bovendien uit dat niet de competenties maar culturele en sociale factoren doorslaggevend zijn. Deze bepalen het zelfvertrouwen van mannen of vrouwen in bepaalde studierichtingen. Een typisch mannelijk 'STEM'-brein is bijgevolg onbestaand", aldus Verstraete.

De volledige publicatie, die de statistieken van het Brusselse hoger onderwijs (en meer bepaald de STEM-opleidingen) volgens gender analyseert, is hier te lezen.

Met 108.000 studenten blijft Brussel de grootste studentenstad van het land. In een nieuwe studie van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) hebben onderzoekers die studentenpopulatie voor het eerst geanalyseerd op basis van gedetailleerde Brusselse cijfers. Meer bepaald onderzochten ze hoe de man-vrouw-verdeling naargelang de studierichting verschilt van die in de rest van het land. In vergelijking met België zijn er in Brussel meer vrouwen die een hogere studie aanvatten, maar blijken die te weinig voor STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics) te kiezen. In sterk wiskundig georiënteerde richtingen, zeker die met een meer praktische opleiding, is slechts één op de vijf Brusselse studenten een vrouw. Aan de universiteit stijgt dat aandeel naar 35 procent. "Toch zien we dat sommige STEM-richtingen wel nog goed scoren bij vrouwelijke studenten", zegt Cédric Verstraete van Innoviris, die samen met BISA-collega Morgane Van Laethem de studie uitvoerde."Bij de opleiding burgerlijk ingenieur-architecten is de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke studenten bijna 50-50". Het grootste knelpunt zit bij de IT-opleidingen, met slechts een instroom van 8 procent vrouwelijke studenten. "Dat is een dramatisch cijfer, omdat Brussel in de sector van de digitalisering een koppositie bekleedt en er een hele potentiële pool aan vrouwelijke IT'ers niet eens denkt aan een studie in de computerwetenschappen. Nochtans, en dat maakt het nog erger, blijkt uit de cijfers dat vrouwen die voor een STEM-richting kiezen met een sterke wiskundige component, een hoger slaagcijfer halen dan hun mannelijke collega's. Internationaal onderzoek wijst bovendien uit dat niet de competenties maar culturele en sociale factoren doorslaggevend zijn. Deze bepalen het zelfvertrouwen van mannen of vrouwen in bepaalde studierichtingen. Een typisch mannelijk 'STEM'-brein is bijgevolg onbestaand", aldus Verstraete.