Rechter Richard J. Leon oordeelde in een districtsrechtbank in Washington in eerste aanleg dat de klacht van Larry Klayman, de stichter van de actiegroep Freedom Watch, tegen de NSA "een substantiële waarschijnlijkheid van succes" heeft op basis van artikel 4 van de Amerikaanse grondwet. Dat verbiedt onredelijke huiszoekingen.

Willekeurig en arbitrair

"Ik kan me geen meer willekeurige en arbitraire inbreuk voorstellen dan dit systematische en hoogtechnologische verzamelen, bijhouden en analyseren van persoonlijke informatie over virtueel elke burger zonder voorafgaandelijke gerechtelijke toestemming", schrijft Richard Leon in zijn uitspraak.

Hij lenigde Klaymans vraag om het afluisterprogramma te laten stilleggen, maar schortte de uitvoering van dat gerechtelijke bevel meteen op, in afwachting van een beroep van de overheid. Er staan teveel nationale-veiligheidsbelangen op het spel en de technologie is te nieuw om nu al tot actie over te gaan, vindt de rechter.

Snowden

Het is de eerste keer dat een Amerikaanse rechter zich uitspreekt over de grondwettelijkheid van het NSA-afluisterprogramma. Het bestaan daarvan kwam aan het licht dankzij de gelekte documenten van klokkenluider Edward Snowden.

Tegelijkertijd met deze zaak zijn er in de VS nog een aantal andere aan de gang tegen de NSA. Uitspraken ten gronde zijn er nog niet. Verwacht wordt dat het Amerikaanse Hooggerechtshof zich uiteindelijk zal moeten uitspreken over het afluisterprogramma.

Rechter Richard J. Leon oordeelde in een districtsrechtbank in Washington in eerste aanleg dat de klacht van Larry Klayman, de stichter van de actiegroep Freedom Watch, tegen de NSA "een substantiële waarschijnlijkheid van succes" heeft op basis van artikel 4 van de Amerikaanse grondwet. Dat verbiedt onredelijke huiszoekingen. Willekeurig en arbitrair "Ik kan me geen meer willekeurige en arbitraire inbreuk voorstellen dan dit systematische en hoogtechnologische verzamelen, bijhouden en analyseren van persoonlijke informatie over virtueel elke burger zonder voorafgaandelijke gerechtelijke toestemming", schrijft Richard Leon in zijn uitspraak. Hij lenigde Klaymans vraag om het afluisterprogramma te laten stilleggen, maar schortte de uitvoering van dat gerechtelijke bevel meteen op, in afwachting van een beroep van de overheid. Er staan teveel nationale-veiligheidsbelangen op het spel en de technologie is te nieuw om nu al tot actie over te gaan, vindt de rechter. Snowden Het is de eerste keer dat een Amerikaanse rechter zich uitspreekt over de grondwettelijkheid van het NSA-afluisterprogramma. Het bestaan daarvan kwam aan het licht dankzij de gelekte documenten van klokkenluider Edward Snowden. Tegelijkertijd met deze zaak zijn er in de VS nog een aantal andere aan de gang tegen de NSA. Uitspraken ten gronde zijn er nog niet. Verwacht wordt dat het Amerikaanse Hooggerechtshof zich uiteindelijk zal moeten uitspreken over het afluisterprogramma.