Op een nakende conferentie van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) zal de VS weigeren dat zijn bestaande macht over internetinstanties wordt ontnomen. Onder meer Rusland heeft daarover een voorstel klaar.

Begin december gaat in Dubai de World Conference on International Telecommunications (WCIT) van de ITU door. Het doel is om voor het eerst sinds 1988 de International Telecommunications Regulations (ITR's) aan te passen. ITR's hebben kracht van internationale verdragen en bepalen hoe landen onderling internationaal telecomverkeer uitwisselen. Gezien de stormachtige (r)evolutie in het telecomverkeer sinds 1988 - met de opkomst van het internet als klapstuk - worden de lidstaten van de ITU gevraagd voorstellen tot aanpassingen van de ITR's in te dienen.

Het Amerikaans ministerie van buitenlandse zaken heeft al in een verklaring gesteld dat het minimale wijzigingen wil, en dat die wijzigingen een grotere rol voor het spel van concurrentie en commerciële overeenkomsten moeten wegleggen. Tevens "mogen de bestaande ITR's slechts betrekking blijven hebben op de erkende operationele instanties (recognized operating agencies, RoAS). Met andere woorden, het toepassingsgebied van de ITR's mag niet worden uitgebreid naar andere 'operating agencies' die niet betrokken zijn bij het aanbieden van geautoriseerde en toegelaten internationale telecommunicatiediensten." Voorts wordt de bezorgdheid geuit dat "voorstellen van andere regeringen zouden kunnen leiden tot een grotere reglementenlast op de internationale telecomsector, of wellicht zelfs kan worden uitgebreid naar de internet sector. De VS zal zich tegen een dergelijk resultaat verzetten."

Concreet betekent dat dat de VS gekant is tegen een verlies aan macht van de huidige regulerende instanties van het internet, zoals Icann, die in wezen nog steeds onder VS-invloed staan. Die 'multistakeholder'-organisaties hebben hun efficiënte werking bewezen, klinkt het.

Dat lijkt dan weer te botsen met een voorstel van Rusland, zoals nu blijkt uit een gelekt document. Dat voorziet onder meer "de verplichting voor de ITU om een deel van de IPv6 adressen toe te kennen/te verdelen", wat een deel van de bevoegdheid over het internet zou overdragen naar die instantie van de Verenigde Naties. Het voorstel van Rusland zou ook door China en India worden gesteund.

Een en ander lijkt erop te wijzen dat ook op de komende WCIT eens te meer het touwtrekken rond de macht over het internet aan bod zal komen. Wel wijst de ITU erop dat de beslissingen unaniem zullen worden genomen, terwijl tevens wordt opgemerkt dat het werk van onder meer Icann als complementair aan dat van de ITU wordt gezien.

Op een nakende conferentie van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) zal de VS weigeren dat zijn bestaande macht over internetinstanties wordt ontnomen. Onder meer Rusland heeft daarover een voorstel klaar. Begin december gaat in Dubai de World Conference on International Telecommunications (WCIT) van de ITU door. Het doel is om voor het eerst sinds 1988 de International Telecommunications Regulations (ITR's) aan te passen. ITR's hebben kracht van internationale verdragen en bepalen hoe landen onderling internationaal telecomverkeer uitwisselen. Gezien de stormachtige (r)evolutie in het telecomverkeer sinds 1988 - met de opkomst van het internet als klapstuk - worden de lidstaten van de ITU gevraagd voorstellen tot aanpassingen van de ITR's in te dienen. Het Amerikaans ministerie van buitenlandse zaken heeft al in een verklaring gesteld dat het minimale wijzigingen wil, en dat die wijzigingen een grotere rol voor het spel van concurrentie en commerciële overeenkomsten moeten wegleggen. Tevens "mogen de bestaande ITR's slechts betrekking blijven hebben op de erkende operationele instanties (recognized operating agencies, RoAS). Met andere woorden, het toepassingsgebied van de ITR's mag niet worden uitgebreid naar andere 'operating agencies' die niet betrokken zijn bij het aanbieden van geautoriseerde en toegelaten internationale telecommunicatiediensten." Voorts wordt de bezorgdheid geuit dat "voorstellen van andere regeringen zouden kunnen leiden tot een grotere reglementenlast op de internationale telecomsector, of wellicht zelfs kan worden uitgebreid naar de internet sector. De VS zal zich tegen een dergelijk resultaat verzetten." Concreet betekent dat dat de VS gekant is tegen een verlies aan macht van de huidige regulerende instanties van het internet, zoals Icann, die in wezen nog steeds onder VS-invloed staan. Die 'multistakeholder'-organisaties hebben hun efficiënte werking bewezen, klinkt het. Dat lijkt dan weer te botsen met een voorstel van Rusland, zoals nu blijkt uit een gelekt document. Dat voorziet onder meer "de verplichting voor de ITU om een deel van de IPv6 adressen toe te kennen/te verdelen", wat een deel van de bevoegdheid over het internet zou overdragen naar die instantie van de Verenigde Naties. Het voorstel van Rusland zou ook door China en India worden gesteund. Een en ander lijkt erop te wijzen dat ook op de komende WCIT eens te meer het touwtrekken rond de macht over het internet aan bod zal komen. Wel wijst de ITU erop dat de beslissingen unaniem zullen worden genomen, terwijl tevens wordt opgemerkt dat het werk van onder meer Icann als complementair aan dat van de ITU wordt gezien.