Het Science and Technology Park moet binnenkort tussen de campussen van de VUB en de ULB verrijzen. Als voornaamste privépartner zal Proximus het volledige park van IT-infrastructuur en -materiaal voorzien. In 2018 wordt er een "Library & Learning Center" gebouwd, met bibliotheek, multimediaruimtes, werkzones en opleidings- en vergaderruimtes.

"Onze bibliotheken moeten vandaag zowel materiële als digitale media aanbieden, plekken van uitwisseling en onderzoek zijn en ondersteunende diensten ter beschikking stellen van studenten en lesgevers. Het Library & Learning Center is dit alles in één", aldus ULB-rector Didier Viviers.

"Dit nieuwe kenniscentrum zal toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden in onze maatschappij, niet enkel voor studenten en onderzoekers", voegt VUB-rector Paul De Knop daaraan toe.

Geleidelijk komt er ook een Science & Technology Park, dat alle niveaus van hoger onderwijs in fundamentele en toegepaste wetenschappen in één campus moet integreren. Momenteel zijn zowel de ULB- als de VUB-faculteiten Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen al aan de Pleinlaan gelegen. In de nieuwe infrastructuur moeten zij op termijn nauwer samenwerken. (Belga)

Het Science and Technology Park moet binnenkort tussen de campussen van de VUB en de ULB verrijzen. Als voornaamste privépartner zal Proximus het volledige park van IT-infrastructuur en -materiaal voorzien. In 2018 wordt er een "Library & Learning Center" gebouwd, met bibliotheek, multimediaruimtes, werkzones en opleidings- en vergaderruimtes."Onze bibliotheken moeten vandaag zowel materiële als digitale media aanbieden, plekken van uitwisseling en onderzoek zijn en ondersteunende diensten ter beschikking stellen van studenten en lesgevers. Het Library & Learning Center is dit alles in één", aldus ULB-rector Didier Viviers. "Dit nieuwe kenniscentrum zal toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden in onze maatschappij, niet enkel voor studenten en onderzoekers", voegt VUB-rector Paul De Knop daaraan toe. Geleidelijk komt er ook een Science & Technology Park, dat alle niveaus van hoger onderwijs in fundamentele en toegepaste wetenschappen in één campus moet integreren. Momenteel zijn zowel de ULB- als de VUB-faculteiten Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen al aan de Pleinlaan gelegen. In de nieuwe infrastructuur moeten zij op termijn nauwer samenwerken. (Belga)