Het Science and Technology Park moet binnenkort tussen de campussen van de VUB en de ULB verrijzen. Als voornaamste privépartner zal Proximus het volledige park van IT-infrastructuur en -materiaal voorzien. In 2018 wordt er een "Library & Learning Center" gebouwd, met bibliotheek, multimediaruimtes, werkzones en opleidings- en vergaderruimtes.

"Onze bibliotheken moeten vandaag zowel materiële als digitale media aanbieden, plekken van uitwisseling en onderzoek zijn en ondersteunende diensten ter beschikking stellen van studenten en lesgevers. Het Library & Learning Center is dit alles in één", aldus ULB-rector Didier Viviers.

"Dit nieuwe kenniscentrum zal toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden in onze maatschappij, niet enkel voor studenten en onderzoekers", voegt VUB-rector Paul De Knop daaraan toe.

Geleidelijk komt er ook een Science & Technology Park, dat alle niveaus van hoger onderwijs in fundamentele en toegepaste wetenschappen in één campus moet integreren. Momenteel zijn zowel de ULB- als de VUB-faculteiten Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen al aan de Pleinlaan gelegen. In de nieuwe infrastructuur moeten zij op termijn nauwer samenwerken. (Belga)