De hulpdiensten, hoofdzakelijk bestaande uit politie, brandweer en ambulancediensten, gebruiken Astrid voor hun spraakoproepen. Maar tijden en noden veranderen. De vraag naar meer data en video neemt toe en in de toekomst zal de input niet enkel komen van personen maar ook van sensoren of sociale media. eCall, de noodoproep vanuit de wagen, is daarbij een voorbeeld van IoT-input. "Maar er zal ook proactief worden gecapteerd, aangestuurd of verbanden gelegd tussen incidenten en gewerkt worden aan real time intelligence," vertelt Marc De Buyser, CEO van Astrid, aan Data News.
...